sonraki
önceki
öğeler

AÇA faaliyetleri

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 13.12.2016
This page was archived on 13.12.2016 with reason: Other (included in the main presentation page)
AÇA, iklim değişikliği hakkındaki bilgileriyle, AB'de Kyoto Protokolü'nün uygulanmasını, AB politikalarının değerlendirilmesini ve iklim değişikliğini hafifletmek ve buna uyum sağlamak için uzun vadeli stratejiler geliştirilmesini desteklemektedir. AÇA'nın bilgileri (veriler, göstergeler, değerlendirmeler, projeksiyonlar) sera gazı emisyonu eğilimlerine, poltika ve tebdirlere ve iklim değişikliğinin etkileri ile Avrupa'da uyum göstermeye yönelik eylemlere odaklanmaktadır. AÇA sera gazı emisyonları ve iklim değişikliğinin etkileri konusunda Avrupa'nın veri merkezi haline gelecektir.

AÇA'nın iklim değişikliği ve enerji grubu Ajans'ın bu alandaki çalışmalarına yön vermektedir. Grup, Avrupa Hava ve İklim Değişikliği Konu Merkezi (AKM/HİD) ve AÇA'nın ülke ağıyla (Eionet) yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Sera gazı izleme, muhasebe ve raporlama

AÇA'nın sera gazı emisyonları hakkındaki çalışmaları Kyoto Protokolü'nün AB'de uygulanmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Anahtar faaliyetler ve ürünler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

Etkiler ve uyum sağlama

AÇA'nın iklim değişikliğinin etkileri ve uyum sağlamaya ilişkin çalışmaları arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

Geleceğe bakışlar ve senaryolar

AÇA'nın çalışmaları aynı zamanda 2020-2050 bağlamında çalışılan geleceğe bakış raporları ve senaryolar yoluyla iklim değişikliğini hafifletmeye ve uyum sağlamaya yönelik uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesine de destek vermektedir; bu çalışmalara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

 

İklim değişikliği ayrıca AÇA tarafından bütünleşik değerlendirmelerde ele alınan öncelikli alanlardan biridir; bilhassa aşağıdaki çalışmalarda:

Permalinks

Geographic coverage

Belge İşlemleri