nākamais
iepriekšējais
temati

EVA aktivitātes

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 13.12.2016
This page was archived on 13.12.2016 with reason: Other (included in the main presentation page)
Ar savu informāciju par klimata pārmaiņu EVA atbalsta Kioto protokola īstenošanu ES, ES politiku novērtēšanu un ilgtermiņa stratēģiju attīstīšanu, lai mīkstinātu klimata pārmaiņas ietekmi un pielāgotos klimata pārmaiņai. EVA informācija (dati, radītāji, novērtējumi, prognozes) vērsti uz siltumnīcefekta gāzu emisijas tendencēm, politikām un pasākumiem un uz klimata pārmaiņas ietekmi un pielāgošanos tai Eiropā. EVA kļūs par Eiropas lielāko datu centru siltumnīcefekta gāzu emisijas un klimata pārmaiņas ietekmju jautājumos.

Aģentūras darbu šajā jomā vada EVA klimata pārmaiņas un enerģijas grupa. Šī grupa cieši sadarbojas ar Eiropas tematisko centru: gaiss un klimata pārmaiņas (ETC/ACC) un ar EVA valstu tīklu (Eionet).

Siltumnīcefekta gāzu monitorings, uzskaite un atskaitīšanās

EVA darbs par siltumnīcefekta gāzu emisijām ir vērsts uz Kioto protokola īstenošanas atbalstu ES. Galvenās aktivitātes un rezultāti ietver:

Ietekmes un pielāgošanās

EVA darbs par klimata pārmaiņas ietekmēm un pielāgošanos ietver:

Prognozes un scenāriji

EVA darbs atbalsta arī ilgtermiņa stratēģiju attīstīšanu, lai mīkstinātu klimata pārmaiņas ietekmi un pielāgotos tai ar nākotnes prognozēm un scenāriju pētījumiem, iekļaujot redzeslokā 2020. – 2050. gadus, piemēram:

 

Klimata pārmaiņas ir viena no prioritārajām jomām, kurai EVA pievēršas arī integrētajos novērtējumos, īpaši:

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības