kitas
ankstesnis
punktai

EAA veikla

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2016-12-13
This page was archived on 2016-12-13 with reason: Other (included in the main presentation page)
Kaupdama informaciją apie klimato kaitą EAA padeda įgyvendinti Kioto protokolą Europos Sąjungoje, vertinti ES politiką ir rengti ilgalaikes strategijas, skirtas klimato kaitos padariniams sušvelninti ir prie jos prisitaikyti. EAA informacija (duomenys, rodikliai, vertinimai, planai) rengiama atsižvelgiant į šiltnamio dujų išmetimo tendencijas, politiką ir jos įgyvendinimo priemones, klimato kaitos poveikį ir prisitaikymo veiksmus Europoje. EAA siekia tapti pagrindiniu išmetamųjų šiltnamio dujų ir klimato kaitos poveikio duomenų centru Europoje.

Agentūros darbui šioje srityje vadovauja EAA Klimato kaitos ir energetikos darbo grupė. Ji artimai bendradarbiauja su Europos oro ir klimato kaitos teminiu centru ir EAA šalių tinklu (Eionet).

Šiltnamio dujų išmetimo stebėsena, apskaita ir ataskaitų rengimas

Savo veikla šiltnamio dujų išmetimo srityje EAA siekia paremti Kioto protokolo įgyvendinimą ES. Pagrindinė veikla ir produktai:

Poveikis ir prisitaikymas

EAA darbas, susijęs su klimato kaitos poveikiu ir prisitaikymu, apima:

Perspektyvos ir scenarijai

EAA taip pat padeda rengti ilgalaikes klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie jos strategijas rengdama perspektyvas ir scenarijų tyrimus 2020–2050 m. laikotarpiui, pvz.:

 

Klimato kaita taip pat yra viena iš prioritetinių sričių , kurios vertinimus atlieka EAA. Šie vertinimai apima:

Permalinks

Geographic coverage

Dokumento veiksmai