naslednji
prejšnji
zadetki
Signali EEA 2023 – Zdravje in okolje v Evropi

V več ocenah agencije EEA je povezava med okoljem in dobrim počutjem zelo jasna. Kljub napredku v zadnjih desetletjih onesnaževanje in druga okoljska tveganja še naprej škodujejo zdravju ljudi v Evropi, medtem ko lahko izboljšanje stanja okolja in ublažitev podnebnih sprememb ustvarita neposredne in posredne koristi za vse v Evropi.

Preberite več

Permalinks

Akcije dokumenta