следващ
предишен
елементи
Сигнали на ЕАОС за 2023 г. — Здраве и околна среда в Европа

В няколко оценки на ЕАОС се очертава много ясно връзката между околната среда и благосъстоянието. Въпреки напредъка през последните десетилетия, замърсяването и другите екологични рискове продължават да вредят на здравето на хората в Европа, докато подобряването на състоянието на околната среда и смекчаването на изменението на климата могат да донесат както преки, така и косвени ползи за всички в Европа.

Прочетете повече

Permalinks

Действия към документ