kitas
ankstesnis
punktai

Apie Eionet

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2023-03-15
1 min read
Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (Eionet) – tai EAA, jos nares ir bendradarbiaujančias šalis vienijantis tinklas. EAA yra atsakinga už tinklo plėtotę ir jo veiklos koordinavimą. EAA glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių pagrindiniais nacionaliniais centrais (PNC), kurie paprastai įsteigti nacionalinėse aplinkos agentūrose ar aplinkos ministerijose. PNC tenka atsakomybė už daug institucijų jungiančių nacionalinių tinklų koordinavimą.

Pagrindiniai nacionaliniai centrai koordinuoja nacionalinių informacijos centrų tinklus, sutelkdami darbui nacionalinių aplinkos informaciją tvarkančių institucijų ir kitų įstaigų ekspertus.

1994 m. pradėjęs veikti Eionet tinklas tapo gerai žinomu ir patikimu aukštos kokybės duomenų, informacijos ir vertinimų teikėju Europoje.

Eionet tinklą apibūdinantys elementai:

  • stiprus institucijų bendradarbiavimas įvairiais lygmenimis (nacionaliniu, regioniniu, Europos, tarptautiniu), taip pat partnerystės su pilietine visuomene, kurias palengvina koordinuojanti įstaiga;
  • suderintas bendras turinys — duomenys, informacija, indikatoriai, analizė;
  • bendra infrastruktūra, standartai ir priemonės.
Eionetconnects2012finalweb-LT

Šalys narės ir bendradarbiaujančios šalys

Dabar Europos aplinkos agentūros veikloje dalyvauja 32 šalys narės ir šešios bendradarbiaujančios šalys. 32 šalys narės –tai 27 Europos Sąjungos valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija ir Turkija.

Šešios bendradarbiaujančios šalys – tai vakarų Balkanų šalys: Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Šiaurės Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Kosovas [i] . Šių šalių bendradarbiavimo veikla integruota į Eionet tinklą ir ją, pasitelkdama pasirengimo narystei pagalbos priemonę, remia Europos Sąjunga.

Be šalių narių ir bendradarbiaujančių šalių EAA taip pat glaudžiai bendradarbiauja tarptautiniu lygmeniu.

Jungtinei Karalystei išstojus iš ES 2020 m. sausio 31 d., ji nebepriklauso EAA institucijų tinklui ir nebedalyvauja jos valdyme. Be to, JK nebedalyvauja su EAA įgaliojimais susijusiuose posėdžiuose ar kituose koordinavimo procesuose. Iš esmės [1], pasibaigus pereinamajam laikotarpiui 2020 m. gruodžio 31 d., Jungtinė Karalystė teisiškai nebeprivalo prižiūrėti ar teikti informaciją ir konsultacijas, arba padėti įvykdyti įsipareigojimus pagal ES aplinkos teisės aktus. 

 

Be pagrindinių nacionalinių centrų ir nacionalinių informacijos centrų Eionet veikloje taip pat dalyvauja septyni Europos teminiai centraien (ETC).

GraphCountriesandEIONET-LT

 Daugiau informacijos:

 

 

[1] „Iš esmės“ turėtų apimti neišspręstus klausimus, kuriais JK indėlis gali būti reikalingas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.