Γεωργία – εισαγωγή

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016

Δεδομένου ότι οι αγρότες διαχειρίζονται σχεδόν τις μισές από τις εκτάσεις της ΕΕ, ο γεωργικός τομέας αποτελεί σημαντική πηγή πίεσης για το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Κατά τις προηγούμενες πέντε δεκαετίες, η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιστοιχούσε σχεδόν στο μισό του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενθάρρυνε την όλο και μεγαλύτερη εντατικοποίηση του κλάδου, σύμφωνα με τα πρότυπα της παγκοσμιοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας.

Ως εκ τούτου, ο γεωργικός τομέας είναι υπεύθυνος για μεγάλο μερίδιο της μόλυνσης των επιφανειακών υδάτων και των θαλασσών με θρεπτικές ουσίες, για τη φθίνουσα πορεία της βιοποικιλότητας και για τα κατάλοιπα παρασιτοκτόνων στα υπόγεια ύδατα. Οι μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής κατά τη δεκαετία του 1990 και τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος ο κλάδος απέφεραν κάποιες βελτιώσεις, που όμως δεν αρκούν για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της γεωργικής παραγωγής, της αγροτικής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.

Geographic coverage

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100