Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Απαιτείται στοχευμένη δράση για καλύτερη προστασία των απόρων, των ηλικιωμένων και των παιδιών από περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορρύπανση και οι ακραίες θερμοκρασίες, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ευρώπης. Σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) προειδοποιεί ότι η υγεία των πλέον ευάλωτων πολιτών της Ευρώπης εξακολουθεί να επηρεάζεται δυσανάλογα από αυτούς τους κινδύνους, παρά τις συνολικές βελτιώσεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος της Ευρώπης.

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Αρχειοθέτηση