Landbruk

Endre språk

Landbruket forvalter innpå halvparten av EUs arealer, og landbrukssektoren er en stor kilde til belastning på Europas miljø. I løpet av de siste femti årene har Den europeiske unions Felles landbrukspolitikk (CAP) – som står for rundt halvparten av EUs budsjett – medført at sektoren er blitt mer og mer intensiv, og det samme har den økende globaliseringen av verdensøkonomien. Mer

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100