Landbruket forvalter innpå halvparten av EUs arealer, og landbrukssektoren er en stor kilde til belastning på Europas miljø. I løpet av de siste femti årene har Den europeiske unions Felles landbrukspolitikk (CAP) – som står for rundt halvparten av EUs budsjett – medført at sektoren er blitt mer og mer intensiv, og det samme har den økende globaliseringen av verdensøkonomien.

Resultatet er at landbrukssektoren må bære ansvaret for en stor del av forurensningen av næringsstoffer i overflatevann og hav, for tapet av biologisk mangfold og for rester av platevernmidler i grunnvannet. Reformer i CAP på 1990-tallet og tiltak sektoren har gjennomført, har ført til en viss forbedring, men ytterligere innsats er nødvendig for å få landbruksproduksjonen, distriktsutviklingen og miljøet i balanse.

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100