Zemědělství

Změnit jazyk

Vzhledem k tomu, že zemědělci obhospodařují téměř polovinu suchozemského území EU, má jejich činnost velký vliv na životní prostředí Evropy. V uplynulých padesáti letech bylo toto odvětví podněcováno společnou zemědělskou politikou Evropské unie (SZP), na niž EU vynakládá přibližně polovinu svého rozpočtu, ke stále větší intenzifikaci. Podobně působila i vzrůstající globalizace světového hospodářství. Více

Procházet katalog

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100