Vzhledem k tomu, že zemědělci obhospodařují téměř polovinu suchozemského území EU, má jejich činnost velký vliv na životní prostředí Evropy. V uplynulých padesáti letech bylo toto odvětví podněcováno společnou zemědělskou politikou Evropské unie (SZP), na niž EU vynakládá přibližně polovinu svého rozpočtu, ke stále větší intenzifikaci. Podobně působila i vzrůstající globalizace světového hospodářství.

Zemědělství je ve výsledku odpovědné za velkou část znečištění povrchových vod a moří živinami, za úbytek biologické rozmanitosti a za výskyt reziduí pesticidů v podzemních vodách. Reforma SZP z devadesátých let 20. století a opatření, která přijalo samo odvětví, přinesly určité zlepšení, ale ještě je třeba udělat hodně pro to, aby byla nalezena vyváženost mezi zemědělskou výrobou, rozvojem venkova a ochranou životního prostředí.

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100