další
předchozí
položky

Přizpůsobení se změně klimatu

Bezprecedentní vlny veder – jako ty v letošním roce – představují pro Evropany největší přímou zdravotní hrozbu související s klimatem. Vlny veder jsou již nyní příčinou mnoha úmrtí a nemocí. Tato zátěž se bez dalších opatření v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování bude dále zvyšovat. Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) mohou k lepší ochraně nejzranitelnějších skupin obyvatelstva přispět akční plány na ochranu zdraví před vlnami veder, ozelenění měst, lepší projektování budov a přizpůsobení pracovní doby.

Procházet katalog

Akce dokumentů