Přizpůsobení se změně klimatu

Změnit jazyk

Ke změně klimatu už dochází a očekává se, že bude pokračovat: stoupá teplota, mění se srážkové režimy, tají ledovce a sníh a zvyšuje se hladina oceánu. Extrémní počasí a události související se změnou klimatu, jako jsou povodně a sucha, budou v řadě oblastí stále častější a intenzivnější. Dopady změny klimatu a zranitelnost ekosystémů, hospodářských odvětví a lidského zdraví a blahobytu se v celé Evropě liší. I když bude globální úsilí směřující ke snížení emisí úspěšné, některé klimatické změny jsou nevyhnutelné a jsou zapotřebí doplňující opatření, abychom se na jejich dopady adaptovali.

Procházet katalog

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás