další
předchozí
položky

Přizpůsobení se změně klimatu

Vzhledem k tomu, že výskyt extrémních klimatických jevů a dalších klimatických nebezpečí v celé Evropě narůstá, je zapotřebí spolehlivých informací pro hodnocení klimatických rizik a také pro plánování adaptací. Nová interaktivní zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) poskytuje aktualizovaný přehled o tom, jak se mění klimatická rizika v různých evropských regionech.

Procházet katalog

Akce dokumentů