další
předchozí
položky

Přizpůsobení se změně klimatu

Vzhledem k tomu, že výskyt extrémních klimatických jevů a dalších klimatických nebezpečí v celé Evropě narůstá, je zapotřebí spolehlivých informací pro hodnocení klimatických rizik a také pro plánování adaptací. Nová interaktivní zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) poskytuje aktualizovaný přehled o tom, jak se mění klimatická rizika v různých evropských regionech.

Změna klimatu ovlivňuje společnost a životní prostředí v mnoha ohledech. V rámci boje proti tomuto jevu je nutné, abychom snížili emise a zmírnili tak nejhorší dopady a abychom se přizpůsobili změnám, jimž nedokážeme zabránit.

Procházet katalog

Akce dokumentů