Селско стопанство

Смяна на език

Фермерите обработват и се грижат за почти половината от земята в ЕС, ето защо селското стопанство предстовалява основен източник, оказващ натиск на околната среда в Европа. През последните пет десетилетия Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП) — за която се отделя почти половината от бюджета на ЕС — насърчава сектора да става все по-интензивен, каквото влияние му оказва и нарастващата глобализация на световната икономика. Повече

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100