Адаптиране към изменението на климата

Смяна на език

Изменението на климата вече е реалност и се очаква да продължи: температурите се повишават, режимът на валежите се измества, ледниците и снежната покривка се топят, а морското равнище се покачва. Екстремните метеорологични и климатични явления, водещи до опасни явления като наводнения и суши, ще стават по-чести и интензивни в много региони. Уязвимостта и въздействията върху екосистемите, икономическите сектори, здравето и благосъстоянието на човека варират в различните части на Европа. Дори ако усилията в световен план за намаляване на емисиите се окажат ефективни, някои изменения на климата са неизбежни, поради което са необходими допълнителни действия за адаптиране към последствията от тях. Повече

Преглед на каталог

категории:
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни