sonraki
önceki
öğeler

İklim değişikliğine uyum

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 15.03.2023
İklim değişikliği şu anda meydana gelmekte ve devam etmesi beklenmektedir: sıcaklıklar yükseliyor, yağış döngüleri değişiyor, buz ve karlar eriyor ve deniz seviyesi yükseliyor. Sel ve kuraklık gibi tehlikelere neden olan aşırı hava ve iklim ile ilgili olaylar pek çok bölgede daha sık ve yoğun biçimde yaşanmaya başlayacaktır. Eko-sistemler, ekonomik sektörler ve insan sağlığı ve refahına etkileri ve zayıf noktalar Avrupa boyunca farklılık göstermektedir. Emisyonların azaltılmasına yönelik küresel çabalar etkili olsa bile, iklim değişikliği kaçınılmazdır ve etkilerine uyum sağlamak için tamamlayıcı eylemler gerekmektedir.

İklim değişikliğinin en ciddi etkilerini önlemek için, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni (UNFCCC) imzalayan ülkeler, sanayi öncesi dönemlerinden bu yana devam etmekte olan küresel ortalama sıcaklık artışını 2 ° C'nin altına düşürmeyi kabul ettiler. Bu amaca ulaşmak için, küresel sera gazı emisyonlarının mümkün olan en kısa sürede zirveye ulaşması ve bundan sonra hızla azalması gerekmektedir. Daha fazla bilgi almak için, küresel iklim değişikliği politikalarına bakınız.

AB ve diğer AÇA üyesi ülkeler, sera gazı emisyonlarını azaltmak için bir dizi önlemler almaktadırlar. Uyum politikaları bu çabaları tamamlamaktadır.

Etkiler ve zayıf noktalar

Avrupa'da en yüksek sıcaklık artışları yaz aylarında güney Avrupa'da ve kış aylarında Arktik bölgesindedir ve yağış miktarı güney Avrupa'da azalırken kuzeyde artmaktadır. Isı dalgalarının ve sellerin yoğunluğunun ve sıklığının artması ve bazı bulaşıcı hastalıkların ve polenin dağılımındaki değişiklikler insan sağlığını olumsuz şekilde etkileyebilir. İklim değişikliği ekosistemler üzerinde ek bir baskı oluşturur ve birçok bitki ve hayvan türünün kuzeye veya yukarı kısımlara kaymalarına neden olur. Genel anlamda tarım, ormancılık, enerji üretimi, turizm ve altyapı gibi sektörleri etkilemekle birlikte, Avrupa'da öngörülen etkilerin büyük kısmı olumsuzdur.

Kentsel alanlar da dahil olmak üzere, özellikle iklim değişikliğine karşı savunmasız Avrupa bölgeleri şunlardır:

  • güney Avrupa ve Akdeniz havzası;
  • dağlık bölgeler;
  • kıyı alanları, deltalar ve taşkın alanları;
  • Avrupa'nın Kuzey ucu ve Arktik.

İklim değişikliğinin etkilerini öngörerek; bu etkileri önlemek veya en aza indirgemek için uygun önlemleri almak üzere uyum gereklidir. Yerel, ulusal, uluslarasıve AB düzeyinde stratejilere ve eylemlere ihtiyaç vardır. Ekosistemler ve su yönetimi, afet riskinin azaltılması, kıyı bölgesi yönetimi, tarım ve kırsal kalkınma, sağlık hizmetleri, kentsel planlama ve bölgesel kalkınma gibi diğer politika alanlarında entegrasyon hayati önem taşımakta ve gittikçe artmaktadır. Eylemler, teknolojik önlemleri, ekosisteme dayalı önlemleri ve davranış değişikliklerini ele alan önlemleri içerir.

AB politikaları

Avrupa komisyonu 2013 yılının Nisan ayında AB iklim değişikliği uyum stratejisi yayınlamıştır. Bu stratejinin üç temel hedefi vardır:

  • Üye Devletlerin eyleme geçmelerini teşvik etmek: Tüm Üye Devletlerin kapsamlı uyarlama stratejileri benimsemelerini teşvik etmek ve uyum kapasitelerini geliştirmelerine ve harekete geçmelerine yardımcı olmak için kaynak sağlamak.Belediye Başkanları Sözleşmesi inisiyatifine dayalı gönüllü bir taahhüt süreci başlatarak uyumu desteklemek (2015 yılından beri İklim ve Enerji üzerine Belediye Başkanları Sözleşmesi içine katılmıştır).
  • Tarım, balıkçılık ve uyum politikası gibi hassas korunmasız sektörlerde uyumun artırılması, Avrupa'nın altyapısının daha dayanıklı hale getirilmesi ve doğal ve insan kaynaklı afetler karşısında sigorta kullanımının yaygınlaştırılması yoluyla AB düzeyinde 'iklim dayanıklılığı' eylemi.
  • Uyum konusundaki bilgilerde bulunan boşlukları gidererek ve Avrupa iklim adaptasyon platformunu (Climate-ADAPT) daha da geliştirerek daha iyi bilgilendirilmiş karar verme süreci oluşturmak.

Sayıları gittikçe artan AÇA üyesi ülke bir ulusal uyum stratejisi benimsemiş olup, bazıları da ulusal uyum eylem planları geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. Baltık Denizi, Karpatlar ve Alp bölgeleri de dahil olmak üzere Avrupa genelinde pek çok şehirde ve uluslarasıbölgede strateji ve eylemler ortaya çıkmıştır.

AÇA faaliyetleri

AÇA, iklim değişikliği uyumunun Avrupa'da geliştirilmesi ve uygulanmasını, AB politikalarının değerlendirilmesini ve iklim değişikliğine uyum için uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesini ve ilgili bilgileri sağlayarak afet riskini azaltmayı desteklemektedir. AÇA'nın bilgileri (gözlemler, projeksiyonlar, göstergeler, değerlendirmeler) iklim değişikliği, etkileri, zayıf noktalar ve Avrupa'daki uyum eylemlerine odaklanmaktadır.

AÇA, Avrupa Komisyonu (İklim Değişikliği Eylem Merkezi, DG Ortak Araştırma Merkezi, DG Eurostat), İklim Değişikliği Etkileri Üzerine Avrupa Konu Merkezi, zayıf noktalar ve uyum (ETC / CCA) ve AÇA'nın ülke ağı (Eionet) uzmanları ile yakın bir işbirliği içinde çalışır. AÇA ayrıca Copernicus iklim değişikliği servisi, ECDC, DSÖ Avrupa, ISDR Avrupa, OECD ve IPCC ile işbirliği yapmaktadır.

Temel faaliyetler ve ürünler arasında, iklim değişikliğinin Avrupa'daki etkileri ve kırılganlıkların değerlendirilmesi ve ulusal, kentsel ve sektörel iklim değişikliği stratejileri ve eylem planlarının analizi yer almaktadır. AÇA aynı zamanda Avrupa İklim Uyum Platformu (Climate-ADAPT) sürdürmekte ve yönetmektedir.

İlgili bağlantılar

İklim Değişikliği Üzerine Hükümetlerarası Panel

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

İklim Eylem Planı için Avrupa Komisyonu Genel Direktörlüğü

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi

İklim Değişikliği Etkileri, Zayıf Noktalar ve Uyum Üzerine Avrupa Konu Merkezi

Kopernik iklim değişikliği hizmeti

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa

BM Bölgesel afet risk azaltımı merkezi

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: climate change, adaptation
Belge İşlemleri