volgende
vorige
items

Nieuws

Europese natuur onder druk – uitdagingen en oplossingen

Taal wijzigen:
Nieuws Gepubliceerd 10-12-2021 Laatst gewijzigd 09-02-2023
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Uit het werk van het Europees Milieuagentschap (EEA) en uit andere beoordelingen is gebleken dat Europese ecosystemen ernstig worden bedreigd. Eeuwenlange exploitatie heeft haar sporen nagelaten op de Europese natuur, en de meeste beschermde leefgebieden en soorten zijn niet in goede staat van behoud. EEA Signalen 2021 geeft een overzicht van de problemen waarmee de Europese natuur te maken heeft, en benoemt strategieën om de situatie om te keren.

De waarde van de natuur bestaat uit meer dan alleen de directe diensten die zij aan ons levert. Natuur heeft ook een culturele waarde: ze vormt de achtergrond van ons bestaan als mensen en zorgt voor de omstandigheden die nodig zijn voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en voor emotioneel en spiritueel welzijn.

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur EEA

EEA Signalen 2021 – Europese natuur” biedt een momentopname van de staat van de Europese natuur – haar leefgebieden en soorten – en een kijkje in de wereld van natuurbehoud, gegevensverzameling en strategieën om biodiversiteit en ecosystemen te herstellen. “EEA Signalen” is een reeks korte artikelen die zijn gebaseerd op eerder gepubliceerde EEA-gegevens, informatie en gesprekken met deskundigen.

Dit jaar gaat “EEA Signalen” over de waarde van natuur en over waarom sterke ecosystemen belangrijk zijn voor het welzijn van mensen. In een artikel over de staat van de natuur worden de uitdagingen beschreven waarmee de Europese natuur momenteel te maken heeft, en in andere stukken wordt ingegaan op de belangrijkste oorzaken voor de zorgelijke situatie en de meest veelbelovende manieren om de natuur weer te laten herstellen en opbloeien.

James Vause, hoofdeconoom bij het Wereldwaarnemingscentrum voor milieubescherming van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP-WCMC) en bijdrager aan de Dasgupta-evaluatie van de economie van biodiversiteit, geeft een interview over hoe boekhouden kan helpen om verlies van biodiversiteit te stoppen.

Dr. Beate Jessel, voorzitter van het Duitse Federale agentschap voor natuurbehoud, biedt inzicht in de verbanden tussen biodiversiteit en klimaatverandering en in wat we kunnen doen om de natuur weerbaarder te maken in een veranderend klimaat.

Petr Voříšek van de Tsjechische vereniging voor ornithologie, en lid van het coördinatieteam van de Europese broedvogelatlas 2, legt uit hoe gegevens over vogelpopulaties worden verzameld en met welke specifieke uitdagingen Europese vogelpopulaties momenteel te maken hebben.

De biodiversiteitsstrategie voor 2030 van de EU is het langetermijnplan van Europa om de natuur te beschermen en de achteruitgang van ecosystemen terug te draaien. Samen met andere initiatieven is deze strategie een cruciaal onderdeel van de Europese Green Deal, waarin de langetermijnambitie van de EU staat beschreven om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn met een duurzame economie.

“EEA Signalen” is een jaarlijkse, makkelijk leesbare publicatie, waarin wordt ingegaan op belangrijke kwesties met betrekking tot het milieu en het klimaat. In recente EEA Signalen is ingegaan op vervuiling (2020), bodem (2019), water(2018) en energie (2017).

Het meest recente EEA-verslag over de stand van de natuur in de EU laat alarmerende resultaten 
zien voor de verslagperiode 2013-2018. Veel soorten en habitats in Europa staan voor een 
onzekere toekomst, tenzij er dringend actie wordt ondernomen om het tij te keren.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: signals, biodiversity, nature
Documentacties