nākamais
iepriekšējais
temati

Par Eionet

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 15.03.2023
2 min read
Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkls (Eionet) ir EVA un tās dalībvalstu un sadarbības valstu partnerības tīkls. EVA ir atbildīga par Eionet attīstību un tīkla darbības koordinēšanu. Lai to panāktu, EVA cieši sadarbojas ar valstu kontaktpunktiem (NFP), kas parasti ir izveidoti valstu vides aģentūrās vai vides ministrijās. NFP ir atbildīgi par valsts tīklu koordinēšanu, iesaistot daudzas iestādes.

NFPir atbildīgi par valstu uzziņu centru (NUC) tīklu koordinēšanu, vienojot ekspertus no valstu iestādēm un citām struktūrvienībām, kas iesaistītas darbā ar vides informāciju.

Kopš darba uzsākšanas 1994. gadāEionetir kļuvis par pazīstamu un uzticamu augstas kvalitātes datu, informācijas un novērtējumu nodrošinātāju Eiropai.

Eionettīklā konceptuāli ir ietverti šādi elementi:

 • Cieša iestāžu sadarbība vairākos līmeņos (valsts, reģionālā, Eiropas, starptautiskā), kā arī partnerība ar pilsonisko sabiedrību, ko veicina koordinējoša organizācija.
 • Saskaņots vispārējais saturs — dati, informācija, rādītāji, analīzes
 • Koplietota infrastruktūra, standarti un rīki.
Eionetconnects2012finalweb-LV

 

Dalībvalstis un sadarbības valstis

EVA šobrīd ir 32 dalībvalstis un sešas sadarbības valstis. 32 dalībvalstis iekļauj Eiropas Savienības 27 dalībvalstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Šveici un Turciju.

Sešas Rietumbalkānu valstis ir sadarbības valstis: Albānija,  Bosnija un Hercegovina, Ziemeļmaķedonija, Melnkalne, Serbija, kā arī Kosova [i]. Šo valstu sadarbības aktivitātes ir iekļautas Eionet, un Eiropas Savienība tās atbalsta ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu.

EVA iesaistās arī starptautiskā sadarbībā, neaprobežojoties tikai ar savām dalībvalstīm un sadarbības valstīm.

Pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī tā vairs nav EVA institucionālo tīklu daļa un pārstāj piedalīties tās pārvaldībā. Turklāt Apvienotā Karaliste vairs nepiedalās sanāksmēs vai citos koordinācijas procesos, kas saistīti ar EVA pilnvarām. Principā [1] Apvienotajai Karalistei vairs nav juridiska pienākuma saglabāt vai sniegt informāciju un konsultācijas vai palīdzēt izpildīt ES vides tiesību aktos paredzētos pienākumus pēc pārejas perioda beigām 2020. gada 31. decembrī.

 

Bez NFP un NUC Eionetšobrīd aptver arī 7 Eiropas tematiskos centrus (ETC).

  GraphCountriesandEIONET-LV

  Plašāka informācija

   

  Permalinks

  Geographic coverage

  Dokumentu darbības