næste
forrige
emner
Nyheder application/java-serialized-object Klimasundhedsrisiciene på grund af oversvømmelser, tørke og vandkvalitet kræver omgående handling — 01/07 2024
Ifølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som blev offentliggjort i dag, forværrer klimaforandringerne oversvømmelser og tørke og forringer vandkvaliteten, hvilket udgør en stigende trussel mod vores sundhed. Der er et presserende behov for hurtigere implementering og bedre koordinering af regeringernes, vandmyndighedernes og sundhedsudbydernes indsats for at forebygge og mindske sundhedsvirkningerne.
Nyheder Europa er ikke gearet til hurtigt voksende klimarisici — 11/03 2024
Europa er det kontinent i verden, der opvarmes hurtigst, og risici forbundet med klimaforandringer truer energi- og fødevaresikkerhed, økosystemer, infrastruktur, vandressourcer, finansielle stabilitet og folkesundhed. Ifølge Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) analyse, der blev offentliggjort i dag, er mange af disse risici allerede på et kritisk niveau og kan blive katastrofale, hvis ikke der sættes ind hurtigt.
Nyheder Det store spørgsmål: Hvordan udnytter vi biomasse bedst i Europa? — 30/01 2024
Der stilles stadigt større og ofte modstridende krav til anvendelsen af biomasse i EU – som biobaserede produkter bl.a. i bygge-, energi- og transportsektoren og i møbel- og tekstilindustrien, men også til naturbeskyttelse og kulstofbinding. Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) rapport, der offentliggøres i dag, understreger det presserende behov for at prioritere de forskellige anvendelser af biomasse, som påtænkt i den europæiske grønne pagt (European Green Deal), og at foregribe en eventuel mangel på biomasse i fremtiden.
Nyheder EU's drivhusgasemissioner faldt sidste år, men der er stadig behov for en fremskyndet indsats for at nå de ambitiøse 2030-mål — 22/12 2023
Drivhusgasemissionerne faldt med to procent sidste år i hele EU sammenlignet med 2021-niveauet ifølge beregninger i den seneste rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), "Trends and Projections", der blev offentliggjort i dag. Men på trods af de fremskridt der er gjort, med hensyn til emissionsreduktionerne, vedvarende energi og energieffektivitet, minder rapporten om, at der er et presserende behov for en fremskyndet indsats for at nå EU's ambitiøse klima- og energimål.
Nyheder Byer kan tilbyde prosumere nye muligheder inden for vedvarende energi — 30/05 2023
Europas byområder gør det muligt for borgerne at producere vedvarende energi som prosumere ifølge en briefing fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i dag. Byerne kan spille en stor rolle i Europas udvikling frem mod et samfund med mindre udledning. Ved at fremme bymæssig prosumtion, kan denne proces fremskyndes.
Nyheder Tendenser og fremskrivninger: begrænset stigning i EU-emissioner under genopretningen efter pandemi og energikrise — 14/12 2022
Drivhusgasemissionerne og energiforbruget steg i 2021, hovedsagelig på grund af Europas genopretning efter pandemien, ifølge den seneste rapport "Trends and Projections", som Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har offentliggjort i dag. De fleste EU-medlemsstater nåede EU's klima- og energimål for 2020 og vender nu blikket mod klimaneutralitet, samtidig med at de også tackler den nuværende energiforsyningskrise. At nå de mere ambitiøse klima- og energimål for 2030 vil kræve mere end en fordobling af de årlige fremskridt med hensyn til udrulningen af vedvarende energi, og reduktionen af energiforbruget og drivhusgasemissionerne.
Nyheder Fotokonkurrence: Klimaændringer — virkninger og løsninger — 09/06 2021
Klimaændringerne påvirker vores samfund og miljø på mange måder. Vi nødt til at reducere emissionerne. Kun da vil vi kunne afbøde klimaændringernes værste virkninger og leve med de virkninger, der allerede er en realitet. Fotokonkurrencen "Climate Change PIX" skydes i gang i dag. Det Europæiske Miljøagentur (EEA) indbyder alle interesserede til at stille skarpt på klimaændringerne — hvordan de påvirker Europa, og hvordan vi reagerer på dem.
Nyheder Motoriseret transport: tog, fly, bil eller skib — hvad er grønnest? — 29/03 2021
Ifølge to transport- og miljøundersøgelser, som Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har offentliggjort i dag, er togrejser alt i alt stadig den mest miljøvenlige form for motoriseret passagertransport i Europa, når det drejer sig om drivhusgasemissioner, i forhold til bil- eller flyrejser.
Nyheder Plast, et voksende miljø- og klimaproblem: Hvordan kan Europa vende denne tendens? — 28/01 2021
Den stadigt stigende mængde plastmaterialer, deres indvirkning på biodiversiteten og klimaet, og spørgsmålet om hvordan de bør håndteres i en cirkulær økonomi, har stået øverst på EU's politiske dagsorden i årevis. Covid-19-pandemien har kun øget den store opmærksomhed omkring plastaffald, med billeder af mundbind i vores maritime miljøer og med forekomsten af enorme mængder af værnemidler til engangsbrug. I rapporten om den cirkulære plastøkonomi, der offentliggøres i dag, analyserer Det Europæiske Miljøagentur (EEA) behovet og potentialet for et skift til en cirkulær og bæredygtig tilgang til vores brug af plast.
Nyheder EU's medlemsstater må hæve barren for at nå det fælles mål for vedvarende energi — 28/01 2019
De vedvarende energikilders andel af Den Europæiske Unions (EU's) energiforbrug er fordoblet siden 2005, men denne vækst har været aftagende i de seneste år, især som følge af et stigende energiforbrug og manglende fremskridt inden for transportsektoren. Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) nye rapport viser, at EU's medlemsstater er nødt til at øge deres indsats for at nå målet for vedvarende energi i 2020.
Nyheder Klimaændringerne frembyder stadig større risici for økosystemerne, menneskers sundhed og økonomien i Europa. — 25/01 2017
Ifølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, der offentliggøres i dag, står Europas regioner over for stigende vandstand og mere ekstreme vejrforhold, såsom hyppigere og mere intense hedebølger, oversvømmelser, tørker og storme på grund af klimaændringerne. I rapporten vurderes de seneste tendenser og prognoser for klimaændringerne og virkningerne heraf for hele Europa. Ifølge rapporten er det altafgørende at finde bedre og mere fleksible tilpasningsstrategier, -politikker og -foranstaltninger for at mindske disse virkninger.
Nyheder Forsvar miljøet som undercoveragent i en tegneserie — 30/04 2008
Nu kan børnene lære om forskellige metoder til beskyttelse af miljøet og samtidig jagte miljøskurke på Det Europæiske Miljøagenturs nye websted ”Eco Agents”, der findes på 24 sprog.

Permalinks

Handlinger