næste
forrige
emner
Nyheder EU's medlemsstater må hæve barren for at nå det fælles mål for vedvarende energi — 28/01 2019
De vedvarende energikilders andel af Den Europæiske Unions (EU's) energiforbrug er fordoblet siden 2005, men denne vækst har været aftagende i de seneste år, især som følge af et stigende energiforbrug og manglende fremskridt inden for transportsektoren. Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) nye rapport viser, at EU's medlemsstater er nødt til at øge deres indsats for at nå målet for vedvarende energi i 2020.
Nyheder Klimaændringerne frembyder stadig større risici for økosystemerne, menneskers sundhed og økonomien i Europa. — 25/01 2017
Ifølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, der offentliggøres i dag, står Europas regioner over for stigende vandstand og mere ekstreme vejrforhold, såsom hyppigere og mere intense hedebølger, oversvømmelser, tørker og storme på grund af klimaændringerne. I rapporten vurderes de seneste tendenser og prognoser for klimaændringerne og virkningerne heraf for hele Europa. Ifølge rapporten er det altafgørende at finde bedre og mere fleksible tilpasningsstrategier, -politikker og -foranstaltninger for at mindske disse virkninger.
Nyheder Forsvar miljøet som undercoveragent i en tegneserie — 30/04 2008
Nu kan børnene lære om forskellige metoder til beskyttelse af miljøet og samtidig jagte miljøskurke på Det Europæiske Miljøagenturs nye websted ”Eco Agents”, der findes på 24 sprog.

Permalinks

Handlinger