næste
forrige
emner
Nyheder Byer kan tilbyde prosumere nye muligheder inden for vedvarende energi — 30/05 2023
Europas byområder gør det muligt for borgerne at producere vedvarende energi som prosumere ifølge en briefing fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i dag. Byerne kan spille en stor rolle i Europas udvikling frem mod et samfund med mindre udledning. Ved at fremme bymæssig prosumtion, kan denne proces fremskyndes.
Nyheder Tendenser og fremskrivninger: begrænset stigning i EU-emissioner under genopretningen efter pandemi og energikrise — 14/12 2022
Drivhusgasemissionerne og energiforbruget steg i 2021, hovedsagelig på grund af Europas genopretning efter pandemien, ifølge den seneste rapport "Trends and Projections", som Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har offentliggjort i dag. De fleste EU-medlemsstater nåede EU's klima- og energimål for 2020 og vender nu blikket mod klimaneutralitet, samtidig med at de også tackler den nuværende energiforsyningskrise. At nå de mere ambitiøse klima- og energimål for 2030 vil kræve mere end en fordobling af de årlige fremskridt med hensyn til udrulningen af vedvarende energi, og reduktionen af energiforbruget og drivhusgasemissionerne.
Nyheder Fotokonkurrence: Klimaændringer — virkninger og løsninger — 09/06 2021
Klimaændringerne påvirker vores samfund og miljø på mange måder. Vi nødt til at reducere emissionerne. Kun da vil vi kunne afbøde klimaændringernes værste virkninger og leve med de virkninger, der allerede er en realitet. Fotokonkurrencen "Climate Change PIX" skydes i gang i dag. Det Europæiske Miljøagentur (EEA) indbyder alle interesserede til at stille skarpt på klimaændringerne — hvordan de påvirker Europa, og hvordan vi reagerer på dem.
Nyheder Motoriseret transport: tog, fly, bil eller skib — hvad er grønnest? — 29/03 2021
Ifølge to transport- og miljøundersøgelser, som Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har offentliggjort i dag, er togrejser alt i alt stadig den mest miljøvenlige form for motoriseret passagertransport i Europa, når det drejer sig om drivhusgasemissioner, i forhold til bil- eller flyrejser.
Nyheder Plast, et voksende miljø- og klimaproblem: Hvordan kan Europa vende denne tendens? — 28/01 2021
Den stadigt stigende mængde plastmaterialer, deres indvirkning på biodiversiteten og klimaet, og spørgsmålet om hvordan de bør håndteres i en cirkulær økonomi, har stået øverst på EU's politiske dagsorden i årevis. Covid-19-pandemien har kun øget den store opmærksomhed omkring plastaffald, med billeder af mundbind i vores maritime miljøer og med forekomsten af enorme mængder af værnemidler til engangsbrug. I rapporten om den cirkulære plastøkonomi, der offentliggøres i dag, analyserer Det Europæiske Miljøagentur (EEA) behovet og potentialet for et skift til en cirkulær og bæredygtig tilgang til vores brug af plast.
Nyheder EU's medlemsstater må hæve barren for at nå det fælles mål for vedvarende energi — 28/01 2019
De vedvarende energikilders andel af Den Europæiske Unions (EU's) energiforbrug er fordoblet siden 2005, men denne vækst har været aftagende i de seneste år, især som følge af et stigende energiforbrug og manglende fremskridt inden for transportsektoren. Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) nye rapport viser, at EU's medlemsstater er nødt til at øge deres indsats for at nå målet for vedvarende energi i 2020.
Nyheder Klimaændringerne frembyder stadig større risici for økosystemerne, menneskers sundhed og økonomien i Europa. — 25/01 2017
Ifølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, der offentliggøres i dag, står Europas regioner over for stigende vandstand og mere ekstreme vejrforhold, såsom hyppigere og mere intense hedebølger, oversvømmelser, tørker og storme på grund af klimaændringerne. I rapporten vurderes de seneste tendenser og prognoser for klimaændringerne og virkningerne heraf for hele Europa. Ifølge rapporten er det altafgørende at finde bedre og mere fleksible tilpasningsstrategier, -politikker og -foranstaltninger for at mindske disse virkninger.
Nyheder Forsvar miljøet som undercoveragent i en tegneserie — 30/04 2008
Nu kan børnene lære om forskellige metoder til beskyttelse af miljøet og samtidig jagte miljøskurke på Det Europæiske Miljøagenturs nye websted ”Eco Agents”, der findes på 24 sprog.

Permalinks

Handlinger