næste
forrige
emner

Nyheder

Motoriseret transport: tog, fly, bil eller skib — hvad er grønnest?

Skift sprog
Nyheder Udgivet 29/03 2021 Sidst ændret 09/02 2023
2 min read
Photo: © Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash
Ifølge to transport- og miljøundersøgelser, som Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har offentliggjort i dag, er togrejser alt i alt stadig den mest miljøvenlige form for motoriseret passagertransport i Europa, når det drejer sig om drivhusgasemissioner, i forhold til bil- eller flyrejser.

Rejser med fly, tog eller bil: det mest miljøvenlige valg er ikke altid let at gennemskue. Samtidig med indsatsen for at gennemføre EU's grønne pagt tager den seneste årlige rapport om transport og miljø 2020 (TERM) fat på spørgsmålet ved at foretage en vurdering af rejser med tog og fly. Den europæiske grønne pagt omfatter målet om at reducere drivhusgasemissionerne fra transport med 90 % inden 2050 i forhold til 1990. Overgangen til mere bæredygtig transport kan udgøre et vigtigt bidrag til at nå dette mål. I forbindelse med passagertransport kan et skift fra flytransport til togtransport spille en central rolle, fremgår det af rapporten.

 

Miljøpåvirkningen fra tog og fly

Transport tegnede sig for 25 % af EU's drivhusgasemissioner i 2018. Sektorens emissioner stammer primært fra vejtransport (72 %), mens sø- og lufttransport tegner sig for hhv. 14 % og 13 % af emissionerne, og jernbanetransporten for 0,4 % (kun emissioner fra dieseltog). Ud over deres direkte bidrag til global opvarmning og luftforurening tages der også højde for emissioner, der finder sted under produktion, transmission og distribution af den energi, der anvendes af tog og fly. Transport forårsager desuden emissioner af luftforurenende stoffer, som ikke stammer fra udstødning, f.eks. fra slid på bremser, hjul og dæk eller jernbanespor.

 

Tog eller fly?

Rapporten ser specifikt på virkningerne af tog- og flyrejser, som begge udgør en stor del af Europas passagertransportsektor. Det konkluderes i vurderingen, at togrejser er den bedste og mest fornuftige transportform, bortset fra at gå og cykle.  På passagerkilometerbasis er virkningen af emissionerne fra luftfarten betydeligt højere. Det påpeges imidlertid i rapporten, at det ikke nødvendigvis er det mest skadelige valg at rejse med fly. Det kan være mere skadeligt at rejse i en benzin- eller dieselbil, især hvis man kører alene.  

Det konkluderes i vurderingen, at togrejser er den bedste og mest fornuftige transportform, bortset fra at gå og cykle.

Det bemærkes imidlertid i rapporten, at de miljømæssige omkostninger ved at rejse med fly stiger mindre over længere afstande, fordi de miljømæssige omkostninger ved landing og start ikke ændrer sig med afstanden, når det er en direkte flyvning.

Vurderingen er baseret på en sammenligning af rejser mellem 20 sæt af byer i Europa.

I en særskilt EEA-briefing, som er baseret på en undersøgelse bestilt af EEA, og som også blev offentliggjort i dag, fremgår det, at både jernbane- og søtransport er de mindst kulstofintensive valg inden for motoriseret transport. Jernbane- og søtransport har de laveste emissioner pr. kilometer og transporteret enhed, mens luft- og vejtransport udleder betydeligt mere.

Mens jernbane- og luftfartssektorens effektivitet er blevet markant bedre i løbet af den 5-årige periode, undersøgelsen varede, synes effektiviteten af andre transportformer at være stagneret. Det fremgår det af briefingen, at man bør tilskynde til at gå over til jernbane- og søtransport, samtidig med at drivhusgaseffektiviteten af alle motoriserede transportformer forbedres.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage