следващ
предишен
елементи

Новини

Моторизиран транспорт: железопътен, въздушен, автомобилен или морски — кой от тях е най-екологосъобразен?

Смяна на език
Новини Публикуван 26-03-2021 Последна промяна 09-02-2023
1 min read
Photo: © Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash
Пътуванията с влак остават като цяло най-екологосъобразният вид моторизиран пътнически транспорт в Европа — по отношение на емисиите на парникови газове — в сравнение с пътуванията с автомобил или самолет. Това показват две проучвания в областта на транспорта и околната среда, публикувани днес от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).

Пътуванията с влак остават като цяло най-екологосъобразният вид моторизиран пътнически транспорт в Европа — по отношение на емисиите на парникови газове — в сравнение с пътуванията с автомобил или самолет. Това показват две проучвания в областта на транспорта и околната среда, публикувани днес от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).

Пътуване със самолет, влак или автомобил: възможно е не винаги да е ясно кой избор е най-екологосъобразен. В последния годишен доклад по отчетния механизъм за транспорта и околната среда (TERM) за 2020 г. се прави оценка на пътуването с влак и самолет в контекста на усилията за въвеждане на Европейския зелен пакт. Една от целите на Европейския зелен пакт е намаляването на емисиите на парникови газове от транспорта с 90 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г. Преминаването към по-устойчив транспорт може да има важен принос за постигането на тази цел. В доклада се посочва, че преминаването от въздушен към железопътен пътнически транспорт може да играе ключова роля.

Въздействие на железопътния и въздушния транспорт върху околната среда.

През 2018 г. на транспорта се падат 25 % от емисиите на парникови газове в ЕС. Емисиите от този сектор идват предимно от автомобилния транспорт (72 %), докато морският и авиационният транспорт имат съответно дял от 14 % и 13 % от емисиите, а железопътният транспорт — 0,4 % (емисии само от дизелови влакове). Освен техния пряк принос за глобалното затопляне и замърсяването на въздуха, се вземат предвид и емисиите, които се отделят по време на производството, преноса и разпределението на енергията, използвана от влаковете и въздухоплавателните средства. Транспортът причинява и емисии на замърсители на въздуха, различни от отработени газове, например от износване на спирачки, колела и гуми или железопътни релси.

Влак или самолет?

В доклада се разглежда по-специално въздействието на железопътния и въздушния транспорт, като и двата формират голяма част от европейския сектор на пътническия транспорт. В оценката се заключава, че железопътният транспорт е най-добрият и най-разумният начин на пътуване, освен ходенето пеша или колоезденето.  Въздействието на авиационните емисии е много по-голямо на база пътникокилометър. В доклада обаче се отбелязва, че полетите не винаги са най-вредният избор. Пътуването с автомобил с бензинов или дизелов двигател, особено ако шофьорът пътува сам, може да бъде по-вредно.

В оценката се заключава, че железопътният транспорт е най-добрият и най-разумният начин на пътуване, освен ходенето пеша или колоезденето.

Въпреки това в доклада се отбелязва, че на по-дълги разстояния екологичните разходи за пътуване с въздушен транспорт са по-малки, тъй като екологичните разходи за кацане и излитане не се променят с разстоянието при директен полет.

Оценката се основава на сравнение на пътуванията между 20 двойки градове в цяла Европа.

В отделно съобщение на ЕАОС, което се основава на проучване, възложено от ЕАОС, също публикувано днес, се посочва, че както железопътният транспорт, така и морският транспорт са видовете моторизиран транспорт с най-нисък въглероден интензитет. Железопътният и водният транспорт имат най-ниски емисии на километър и транспортирана единица, докато въздушният и автомобилният транспорт отделят значително повече емисии.

Въпреки че ефективността на железопътния и авиационния сектор се е подобрила значително през 5-годишния период, обхванат от проучването, ефективността на другите видове транспорт изглежда е в застой. В съобщението също се отбелязва, че преминаването към железопътен и воден транспорт следва да се насърчава, като същевременно се подобри ефективността на всички видове моторизиран транспорт по отношение на парниковите газове.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage