järgmine
eelmine
punktid

News

Mootortransport: rongi-, lennuki-, maantee- või laevatransport – mis on kõige rohelisem?

Muutke keelt
News Avaldatud 2021-03-29 Viimati muudetud 2023-02-09
2 min read
Photo: © Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash
Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud kahe transpordi- ja keskkonnauuringu kohaselt on rong endiselt kõige keskkonnahoidlikum reisijate mootortranspordi liik Euroopas, võttes kokkuvõtvalt arvesse kasvuhoonegaaside heite ja võrdluse auto või lennukiga.

Kas sõita lennuki, rongi või autoga – kõige keskkonnahoidlikum valik ei pruugi alati olla selge. Viimases, 2020. aasta transpordi ja keskkonna aastaaruandes käsitletakse küsimust, kuidas hinnata rongi- ja lennukisõidu väärtust, arvestades pingutusi Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe saavutamiseks. Euroopa roheline kokkulepe sisaldab eesmärki vähendada transpordi kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 90% võrra võrreldes 1990. aastaga. Üleminek kestlikumale transpordile võib oluliselt toetada selle eesmärgi saavutamist. Aruandes märgitakse, et reisijateveos võib oluline olla rongi eelistamine lennukile.

 

Rongide ja lennukite keskkonnamõju

Transport tekitas 2018. aastal 25% ELi kasvuhoonegaaside heitest. Selle sektori heitkogused tulenevad peamiselt maanteetranspordist (72%), meretransport tekitab heitkogusest 14% ja lennundus 13% ning raudteetransport 0,4% (ainult diiselrongide heitkogused). Lisaks otsesele panusele globaalsesse soojenemisse ja õhusaastesse võetakse arvesse ka heitkoguseid, mis tekivad rongides ja õhusõidukites kasutatava energia tootmisel, edastamisel ja jaotamisel. Transport põhjustab ka muid kui õhusaasteainete heitmeid, näiteks tingituna pidurite, rataste ja rehvide või raudteerööbaste kulumisest.

 

Rong või lennuk?

Aruandes käsitletakse konkreetselt rongi- ja lennureiside mõju: kummagi osakaal Euroopa reisijateveo sektorist sektorist on suur. Hinnangus järeldatakse, et rongisõit on kõige parem ja mõistlikum liikumisviis peale kõndimise ja jalgrattasõidu.  Lennunduse mõju heitkogustele on palju suurem reisijakilomeetrite alusel. Aruandes märgitakse siiski, et lendamine ei ole tingimata kõige kahjulikum valik. Sõitmine autoga, millel on bensiini- või diiselmootor, eriti üksi sõites, võib olla kahjulikum. 

Hinnangus järeldatakse, et rongisõit on kõige parem ja mõistlikum liikumisviis peale kõndimise ja jalgrattasõidu.

Aruandes märgitakse siiski, et pikkade vahemaade korral suureneb lennureiside keskkonnakulu vähem, sest stardi ja maandumise keskkonnakulu ei olene otselennu kaugusest.

Rongiliikluse korral on müraga seotud saaste sama oluline kui mürasaaste, eriti kiirrongidel. Hinnang põhineb reisimise võrdlusel 20 linnapaari vahel Euroopas.

Eraldi EEA ülevaates, mis põhineb EEA tellitud uuringul ning mille EEA avaldas samuti täna, märgitakse, et raudtee- ja meretransport tekitavad reisijate mootortranspordi liikidest kõige vähem CO2-heidet. Raudtee- ja veetranspordi heitkogused kilomeetri ja transpordiühiku kohta on kõige väiksemad ning lennunduse ja maanteetranspordi kogused on oluliselt suuremad.

Kuigi raudteetranspordi ja lennunduse tõhusus suurenes uuringuga hõlmatud 5-aastase perioodi jooksul oluliselt, näib muude transpordiliikide tõhusus olevat püsinud muutumatuna. Ülevaate kohaselt tuleks soodustada üleminekut raudtee- ja veetranspordile, parandades samas kõigi mootortranspordi liikide tõhusust kasvuhoonegaaside heite suhtes.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage