další
předchozí
položky

Novinky

Motorizovaná doprava: vlak, letadlo, automobil, nebo loď – co je nejekologičtější?

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 26.03.2021 Poslední změna 09.02.2023
3 min read
Photo: © Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash
Podle dvou studií týkajících se dopravy a životního prostředí, které dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), zůstává železniční doprava v porovnání s automobilovou a leteckou dopravou z hlediska emisí skleníkových plynů celkově nejekologičtějším druhem motorizované osobní dopravy v Evropě.

Cestovat letadlem, vlakem, nebo automobilem? Odpověď na otázku, co je nejšetrnější k životnímu prostředí, nemusí být vždy zřejmá. Nejnovější výroční zpráva o dopravě a životním prostředí (tzv. zpráva TERM) za rok 2020 se zabývá posouzením hodnoty železniční a letecké dopravy v rámci úsilí o realizaci Zelené dohody pro Evropu. Jedním z cílů této dohody je snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů z dopravy v porovnání s rokem 1990 o 90 %. K dosažení tohoto cíle může významně přispět přechod k udržitelnější dopravě. Podle zprávy by v případě osobní dopravy mohl hrát klíčovou roli přechod z letecké na železniční dopravu.

Dopad železniční a letecké dopravy na životní prostředí

V roce 2018 se doprava na emisích skleníkových plynů v EU podílela 25 %. Emise z tohoto odvětví pocházejí především ze silniční dopravy (72 %), zatímco námořní doprava se na emisích z dopravy podílí 14 %, letecká doprava 13 % a železniční doprava 0,4 % (emise pouze z dieselových vlaků). Tato data vedle emisí, které přímo přispívají ke globálnímu oteplování a znečišťování ovzduší, zohledňují také emise, k nimž dochází při výrobě, přenosu a distribuci energie využívané vlaky a letadly. Doprava způsobuje také emise látek znečišťujících ovzduší, které nepocházejí z výfukových plynů, ale například z otěrů brzd, kol a pneumatik nebo železničních kolejí.

Vlak nebo letadlo?

Zpráva se zaměřuje zvláště na dopady železniční a letecké dopravy, které se podílejí na evropské osobní dopravě značnou měrou. Z posouzení vyplývá, že nejlepším a z hlediska životního prostředí nejšetrnějším způsobem dopravy je kromě chůze nebo jízdy na kole železniční doprava.  Dopad emisí z letecké dopravy je z hlediska osobokilometrů mnohem vyšší. Zpráva však konstatuje, že cestování letadlem nemusí být nutně nejškodlivějším způsobem dopravy. Cestování automobilem s benzínovým nebo naftovým motorem, zejména pokud cestujete sami, může být mnohem škodlivější.

Z posouzení vyplývá, že nejlepším a z hlediska životního prostředí nejšetrnějším způsobem dopravy je kromě chůze nebo jízdy na kole železniční doprava.

Zpráva nicméně upozorňuje na skutečnost, že u delších vzdáleností environmentální náklady na cestování letadlem rostou méně, protože environmentální náklady na přistání a vzlet se u přímých letů se vzdáleností nijak nemění.

Posouzení vychází z porovnání cestování mezi 20 páry měst v celé Evropě.

V samostatném informačním sdělení agentury EEA, které je založeno na jiné, rovněž dnes zveřejněné studii zadané agenturou, se uvádí, že nejnižší uhlíkovou náročnost v rámci motorizované dopravy vykazuje železniční a lodní doprava. Tyto druhy dopravy mají nejnižší emise na kilometr a přepravovanou jednotku, emise z letecké a silniční dopravy jsou oproti tomu výrazně vyšší.

Zatímco účinnost železniční a letecké dopravy se za pětileté období, které bylo předmětem studie, významně zlepšila, u jiných druhů dopravy podle všeho stagnuje. Podle informačního sdělení je třeba podpořit přechod na železniční a vodní dopravu a současně zlepšit účinnost všech motorizovaných forem dopravy z hlediska skleníkových plynů.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage