dalje
prethodno
stavke

News

Koji je način motornog prometa ekološki najprihvatljiviji : vlak, zrakoplov ili brod?

Promijenite jezik
News Objavljeno 2021-03-26 Zadnja izmjena 2023-02-09
2 min read
Photo: © Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash
Prema dvjema studijama o prometu i okolišu koje je danas objavila Europska agencija za okoliš (EEA) putovanje vlakom i dalje je, s obzirom na emisije stakleničkih plinova, ukupno gledano ekološki najprihvatljiviji način motornog putničkog prometa u Europi, u usporedbi s putovanjem automobilom ili zrakoplovom.

Putovanje zrakoplovom, vlakom ili automobilom? - ekološki najprihvatljiviji izbor možda nije uvijek jasan. U najnovijem godišnjem Izvješću o prometu i okolišu za 2020. (TERM) razmatra se pitanje procjene vrijednosti putovanja vlakom i zrakoplovom u kontekstu nastojanja da se uspostavi implementacija Zelenog plana Europske unije. Europski zeleni plan uključuje cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova iz prometa za 90 % do 2050. u odnosu na vrijednosti iz 1990. Prelazak na održiviji promet može znatno doprinijeti postizanju tog cilja. Kad je riječ o putničkom prometu, u predmetnom Izvješću se ističe da prelazak sa zračnog na željeznički prijevoz može imati ključnu ulogu.

 

Utjecaj vlakova i zrakoplova na okoliš

U 2018. promet je činio 25 % emisija stakleničkih plinova u EU. Emisije tog sektora prvenstveno proizlaze iz cestovnog prometa (72 %), dok pomorski i zračni promet čine 14 % odnosno 13 % emisija, a željeznički promet 0,4 % (samo emisije dizelskih vlakova). Osim njihova izravnog doprinosa globalnom zagrijavanju i onečišćenju zraka, uzimaju se u obzir i emisije koje nastaju tijekom proizvodnje, prijenosa i distribucije energije kojom se koriste vlakovi i zrakoplovi. Promet uzrokuje i neispušne emisije onečišćujućih tvari u zrak, na primjer zbog abrazije kočnica, kotača i guma ili željezničkih pruga.

 

Vlak ili zrakoplov?

U Izvješću se posebno razmatraju učinci željezničkog i zračnog prijevoza, koji su važan dio europskog sektora putničkog prometa. Predmetnom procjenom se zaključuje da je putovanje željeznicom najbolji i najrazumniji način putovanja, osim pješačenja ili vožnje biciklom.  Učinci emisija zračnog prometa znatno su veći kad je riječ o putničkim kilometrima. Međutim, u izvješću se navodi da zrakoplov nije nužno najštetniji izbor. Putovanje automobilom na benzin ili dizel može biti štetnije, posebno ako osoba putuje sama.  

Predmetnom procjenom se zaključuje da je putovanje željeznicom najbolji i najrazumniji način putovanja, osim pješačenja ili vožnje biciklom.

Međutim, u izvješću se napominje da se na većim udaljenostima troškovi zaštite okoliša kod putovanja zrakoplovom povećavaju u manjoj mjeri jer se ti troškovi pri slijetanju i uzlijetanju ne mijenjaju s udaljenošću ako se radi o izravnom letu.

Procjena se temelji na usporedbi putovanja između 20 parova gradova diljem Europe.

U zasebnom EEA sažetku koji se temelji na danas objavljenoj studiji koju je naručila Europska agencija za okoliš ističe se da su željeznički i pomorski promet oblici motornog prometa s najnižim emisijama ugljika. Željeznički i vodni promet imaju najniže emisije po prijeđenom kilometru i prevezenoj jedinici, dok zračni i cestovni promet imaju znatno veće emisije.

Učinkovitost željezničkog i zračnog prometa znatno se poboljšala tijekom petogodišnjeg razdoblja obuhvaćenog studijom, no čini se da učinkovitost drugih oblika prometa stagnira. U sažetku se navodi da bi trebalo poticati prelazak na željeznički i vodni promet uz istodobno poboljšanje učinkovitosti u pogledu emisija stakleničkih plinova svih načina motornog prometa.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage