naslednji
prejšnji
zadetki

Novice

Prevoz z motornimi prevoznimi sredstvi: vlak, letalo, cestno vozilo ali ladja – katero prevozno sredstvo je najbolj zeleno?

Spremeni jezik
Novice Objavljeno 26.03.2021 Zadnja sprememba 09.02.2023
2 min read
Photo: © Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash
Kot je bilo ugotovljeno v dveh študijah o prometu in okolju, ki ju je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA), ostaja potovanje z vlakom v primerjavi s potovanjem z avtomobilom ali letalom na splošno še vedno okolju najprijaznejše sredstvo motornega potniškega prometa v Evropi z vidika emisij toplogrednih plinov.

Potovanje z letalom, vlakom ali avtomobilom: okolju najprijaznejša izbira ni vedno povsem očitna. Najnovejše letno poročilo o prometu in okolju za leto 2020 (TERM) obravnava problematiko ocenjevanja okoljskih stroškov potovanja z vlakom in letalom z vidika prizadevanj za uresničitev zelenega dogovora Evropske unije. V evropskem zelenem dogovoru je bil zastavljen cilj za 90 % zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz prometa do leta 2050 v primerjavi z letom 1990. Prehod na uporabo bolj trajnostnih prevoznih sredstev lahko pomembno prispeva k uresničitvi tega cilja. Kar zadeva potniški promet, bi lahko imel prehod z letalskega na železniški promet ključno vlogo.

 

Vpliv vlakov in letal na okolje

V letu 2018 so emisije iz prometa predstavljale 25 % vseh emisij toplogrednih plinov v EU. Emisije v tej gospodarski panogi izhajajo predvsem iz cestnega prometa (72 %), medtem ko pomorski promet in letalstvo predstavljata 14 % oziroma 13 % emisij, železniški promet pa 0,4 % (samo emisije dizelskih vlakov). Poleg njihovega neposrednega prispevka h globalnemu segrevanju in onesnaževanju zraka se upoštevajo tudi emisije, ki nastajajo med proizvodnjo, prenosom in distribucijo energije, ki jo porabijo vlaki in letala. Promet povzroča tudi emisije onesnaževal zraka, ki ne prihajajo iz izpušnih plinov, temveč so na primer posledica obrabe zavor, koles in pnevmatik ali železniških tirov.

 

Vlak ali letalo?

V poročilu so posebej obravnavani vplivi železniškega in letalskega prometa, ki predstavljata precejšen del evropskega potniškega prometa. Ocene kažejo, da je železniški promet najboljši in najbolj smotrn način potovanja, če izvzamemo hojo ali kolesarjenje.  Vplivi emisij iz letalskega prometa so še toliko večji, če jih ocenjujemo na podlagi potniških kilometrov. Vendar poročilo nadalje opozarja, da potovanje z letalom ni nujno najbolj škodljiva izbira. Potovanje z bencinskim ali dizelskim avtomobilom, zlasti če z njim potuje en sam potnik, je lahko za okolje škodljivejše.  

Ocene kažejo, da je železniški promet najboljši in najbolj smotrn način potovanja, če izvzamemo hojo ali kolesarjenje. 

Vendar je pri tem treba upoštevati, da so na daljših razdaljah okoljski stroški potovanja z letalom manjši, ker se okoljski stroški pristanka in vzleta ne spreminjajo z razdaljo direktnega leta.

Ocena temelji na primerjavi potovanj na dvajsetih povezavah med dvema mestoma v Evropi.

V posebnem poročilu agencije EEA, zasnovanem na študiji, ki jo je naročila EEA in ki je bila prav tako objavljena danes, je bilo ugotovljeno, da sta železniški in ladijski promet najmanj ogljično intenzivni vrsti motornega prometa. Emisije na kilometer in prevoženo enoto so najmanjše v železniškem in vodnem prometu, v letalskem in cestnem prometu pa so bistveno večje.

Medtem ko se je učinkovitost železniškega in letalskega prometa v petletnem obdobju, ki ga zajema študija, občutno izboljšala, se zdi, da je učinkovitost drugih načinov prevoza stagnirala. Poročilo opozarja, da bi bilo treba spodbujati prehod na železniški in vodni promet ter hkrati izboljšati učinkovitost vseh oblik motornega prometa z vidika toplogrednih plinov.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage