ďalej
späť
body

Novinky

Motorizovaná doprava: železničná, letecká, cestná alebo lodná — ktorá je najzelenšia?

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 26. 03. 2021 Posledná zmena 09. 02. 2023
3 min read
Photo: © Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash
Podľa dvoch štúdií o doprave a životnom prostredí, ktoré dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), je cestovanie vlakom stále ekologicky najprijateľnejšia forma motorizovaného cestovania v Európe, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov, v porovnaní s cestnou a leteckou dopravou.

Cestovať lietadlom, vlakom alebo autom: výber ekologicky najvhodnejšieho dopravného prostriedku nemusí byť vždy jednoznačný. Najnovšia výročná správa o doprave a životnom prostredí 2020 (TERM) sa venuje otázkam ceny cestovania vlakom a lietadlom z perspektívy realizácie európskej zelenej dohody. Jedným z cieľov európskej zelenej dohody je zníženie emisií skleníkových plynov z dopravy o 90 % do roku 2050 v porovnaní s rokom 1990. Prechod na udržateľnejšiu dopravu môže predstavovať dôležitý míľnik na ceste za týmto cieľom. Podľa správy môže v osobnej doprave zohrávať kľúčovú úlohu prechod z leteckej dopravy na železničnú.

 

Vplyv železničnej a leteckej dopravy na životné prostredie

V roku 2018 sa doprava podieľala na 25 % emisiách skleníkových plynov v EÚ. Emisie v tomto odvetví pochádzajú hlavne z cestnej dopravy (72 %), potom nasleduje námorná (14 %) a letecká doprava (13 %). Podiel železničnej dopravy (iba z motorových vlakov) je 0,4 %. Zohľadnil sa nielen priamy vplyv emisií na globálne otepľovanie a znečistenie ovzdušia, ale aj emisie, ktoré vznikajú pri výrobe, prenose a distribúcie energie využívanej vlakmi a lietadlami. V doprave vznikajú aj nevýfukové emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, ako je abrázia z bŕzd, pneumatík, kolies alebo koľajníc.

 

Vlak alebo lietadlo?

Správa sa osobitne venuje negatívnym vplyvom vlakovej a leteckej dopravy ako hlavným zložkám odvetvia osobnej dopravy v Európe. Z hodnotenia vyplýva, že železničná doprava je najlepším a najcitlivejším spôsobom dopravy, ak sa neberie do úvahy pešia chôdza alebo bicykel.  Na osobokilometer sú emisie z leteckej dopravy podstatne vyššie. V správe sa však uvádza, že doprava lietadlom nie je nevyhnutne tá najškodlivejšia forma dopravy. Cestovanie autom s benzínovým alebo naftovým spaľovacím motorom môže byť škodlivejšie, hlavne, ak autom cestuje iba jedna osoba.  

Z hodnotenia vyplýva, že železničná doprava je najlepším a najcitlivejším spôsobom dopravy, ak sa neberie do úvahy pešia chôdza alebo bicykel.

V správe sa poznamenáva, že environmentálne náklady v leteckej doprave nestúpajú úmerne s dĺžkou trate, pretože environmentálne zaťaženie v súvislosti so štartom a pristátím lietadla je rovnaké bez ohľadu na dĺžku letu.

Hodnotenie vychádza z porovnania dopravy medzi 20 pármi veľkých európskych miest.

V dnes uverejnenom, osobitnom EEA briefingu, založenom na štúdii zadanej agentúrou EEA, sa uvádza, že v motorizovanej doprave je železničná aj lodná doprava alternatívou s najmenším uhlíkovým zaťažením. Najnižšie emisie na kilometer a prepravovanú jednotku má železničná a vodná doprava, pričom emisie v leteckej a cestnej doprave sú podstatne vyššie.

Zatiaľ čo sa efektívnosť železničnej a leteckej dopravy podstatne zlepšila v päťročnom období skúmanom v štúdii, efektívnosť iných dopravných odvetví stagnuje. V brífingu sa odporúča podporovať posun smerom k železničnej a vodnej doprave, pričom sa súbežne majú znižovať emisie skleníkových plynov zo všetkých foriem motorizovanej dopravy.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage