Nästan hälften av EU:s landområden sköts av jordbrukare och jordbrukssektorn är en stor belastning på miljön i Europa. Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik (GJP), som svarar för cirka hälften av EU:s budget, har under de senaste femtio åren, tillsammans med den ökade globaliseringen av världsekonomin, bidragit till ett allt intensivare jordbruk.

Detta gör att jordbrukssektorn är ansvarig för en stor andel av föroreningarna i ytvatten och hav genom gödselmedel, för förlusten av den biologiska mångfalden och för rester av bekämpningsmedel i grundvattnet. I och med att den gemensamma jordbrukspolitiken reformerats under 1990-talet och att sektorn själv vidtagit åtgärder har situationen förbättrats, men det krävs mer för att få jordbruksproduktionen, landsbygdsutvecklingen och miljön i balans.

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100