następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Europa powinna skierować politykę transportową na właściwe tory

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2009-03-26 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Transport przyczynia się nadal w sposób niewspółmierny do emisji gazów cieplarnianych, złej jakości powietrza i hałasu w Europie. Jednocześnie, wciąż wykorzystywane są najmniej wydajne środki transportu osób i towarów.

Wiemy, że istnieją technologie, dzięki którym można opanować wpływ sektora transportu na środowisko w Europie. Wciąż jednak wiele pojazdów zjeżdżających z linii produkcyjnych nie spełnia kryteriów ekologicznych; sektor przewozów towarowych nadal preferuje najmniej wydajne środki transportu, a kolejom w Europie wciąż brak ujednoliconego systemu.

Prof. Jacqueline McGlade, dyrektor zarządzającą EEA

Ustalenia te znalazły się w raporcie "Transport na rozstaju dróg" (ang. "Transport at a crossroads") przedstawionym dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli przez prof. Jacqueline McGlade, dyrektor zarządzającą EEA: "Wiemy, że istnieją technologie, dzięki którym można opanować wpływ sektora transportu na środowisko w Europie. Wciąż jednak wiele pojazdów zjeżdżających z linii produkcyjnych nie spełnia kryteriów ekologicznych; sektor przewozów towarowych nadal preferuje najmniej wydajne środki transportu, a kolejom w Europie wciąż brak ujednoliconego systemu."

"W czasach, kiedy musimy podejmować walkę z problemami gospodarczymi i środowiskowymi poprzez wdrażanie trwałych i ekologicznych rozwiązań, tendencje w dziedzinie transportu idą w złym kierunku; w dalszym ciągu transport będzie przyczyniał się do zanieczyszczenia powietrza, wzrostu emisji gazów cieplarnianych oraz wielu innych problemów jakości środowiska" – powiedziała prof. McGlade.

  • W latach 1990-2006 emisje gazów cieplarnianych wzrosły o 26 %, czyli 180 mln ton (wyłączając emisje z lotnictwa międzynarodowego i transportu morskiego), co przewyższa roczne emisje krajowe w 2006 r. dla Belgii – 132 mln ton lub Rumunii – 157 mln ton.[1]
  • W latach 1996-2006 całkowita wielkość przewozów towarowych mierzonych w tonach/km dla państw członkowskich wzrosła o 35 %, czyli 650 mln ton/km, co przewyższa w dużym stopniu całkowity transport towarowy Niemiec. Transport kolejowy i żegluga śródlądowa odnotowały spadek udziału w rynku.
  • W latach 1995-2006 liczba prywatnych samochodów w UE-27 wzrosła o 22 %, czyli 52 mln samochodów, co stanowi równowartość całej floty Wielkiej Brytanii i Hiszpanii razem wziętych. Liczba kilometrów przejechanych przez pasażerów w państwach należących EEA wzrosła w 2006 r. o 65 mln km.
  • Odnotowano spadek zanieczyszczeń powietrza pochodzących z samochodów, ale jakość powietrza jest wciąż problemem w całej Europie.

Rozdzielenie wzrostu natężenia transportu od wzrostu gospodarczego

Odpowiednio opracowana polityka w celu zarządzania zapotrzebowaniem na transport może zmniejszyć natężenie transportu. Poprawiłoby to wydajność transportową gospodarki i pozwoliło na rozdzielenie (ang. decoupling) wzrostu natężenia transportu od wzrostu gospodarczego. Raport potwierdza również, że bodźce cenowe odgrywają istotną rolę w wyborach dokonywanych przez konsumentów; np. 20 % wzrost w zapotrzebowaniu na usługi autobusowe był związany z 10 % wzrostem cen paliw.

"Potrzebujemy jasnych, wymiernych, realistycznych i określonych czasowo celów dotyczących zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, emisji do atmosfery i hałasu pochodzących z transportu. Co więcej, poprzez swoje reakcje na zmienne ceny w ubiegłym roku konsumenci pokazali, że ceny paliw i opłat drogowych odgrywają istotną rolę w kształtowaniu zapotrzebowania na transport" – powiedziała prof. McGlade.

Informacje na temat raportu

Raport "Transport na rozstaju dróg" jest coroczną publikacją mechanizmu sprawozdawczego ds. transportu i środowiska (TERM), który monitoruje postępy i skuteczność wprowadzania transportu do strategii środowiskowych. Raporty TERM są publikowane od 2000 r. i zawierają istotne informacje pomocne dla opracowywania polityki UE. Raport ma objąć wszystkie kraje należące EEA.

Kraje należące do EEA: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

O Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)

Siedziba EEA mieści się w Kopenhadze. Celem Agencji jest wspieranie działań na rzecz znaczącej i wymiernej poprawy stanu środowiska w Europie poprzez dostarczanie decydentom i społeczeństwu aktualnych, odpowiednich, rzetelnych i wiarygodnych informacji.

Kontakty z dziennikarzami:

Òscar Romero Sanchez

Rzecznik prasowy

Tel.: +45 3336 7207

Tel. kom.: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

Rzecznik prasowy

Tel.: +45 3336 7172

Tel. kom.: +45 2368 3653[1] Roczne emisje za 2006 r. – przeglądarka danych EEA o gazach cieplarnianych - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

Permalinks

Akcje Dokumentu