neste
forrige
elementer

Copyright

Informasjon, dokumenter og materiell som er tilgjengelig på dette nettstedet og som EEA har rettighetene til, er offentlige og kan gjengis vederlagsfritt for både kommersielle og ikke-kommersielle formål uten at det kreves forutgående samtykke, forutsatt at EEA alltid angis som opprinnelig kilde for materiellet, og at opprinnelig betydning eller budskap i innholdet ikke forvrenges. Slik angivelse må finnes på alle eksemplarer av materiellet. Med viderebruk av innholdet på EEAs nettsted menes gjengivelse, tilpasning og/eller distribusjon, uavhengig av hvordan og hvilket format som brukes. Data som er underlagt særlige vilkår for viderebruk, må merkes som opphavsrettsbeskyttet eller på annen måte som viser at det er knyttet særlige vilkår til viderebruk. Ovennevnte tillatelser gjelder ikke for innhold levert av tredjeparter. For dokumenter hvis opphavsrett tilhører en tredjepart, må det derfor innhentes tillatelse til gjengivelse fra rettighetshaver.

EEAs retningslinjer for viderebruk følger:

EEA påtar seg intet juridisk eller erstatningsrettslig ansvar for viderebruk av innhold som er tilgjengelig på dets nettsted.

EEAs logo er EEAs eiendom og er registrert hos Verdensorganisasjonen for immaterialrett (World Intellectual Property Organisation — WIPO). Logoen kan viderebrukes av media for journalistiske formål, men all annen bruk krever forutgående samtykke fra EEA. Logoen kan ikke beskjæres eller endres på annen måte enn i henhold til EEAs retningslinjer for visuell identitet. Logoer i ulike formater og på forskjellige språk kan lastes ned fra denne siden.

Spørsmål om viderebruk av innhold fra EEAs nettsted bør rettes til copyrights@eea.europa.eu eller

Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 København K
Tlf. +45 33 36 71 00
Faks + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger