Juridisk merknad

Side Sist endret 24.07.2017

Med mindre annet er opplyst, kan innhold på Det europeiske miljøbyråets (EEA) nettsted som tilhører EEA, og som EEA har bruksretten til, fritt viderebrukes til kommersielle eller ikke-kommersielle formål, forutsatt at kilden angis og at informasjonen gjengis i sin helhet. Data som er underlagt særlige vilkår for bruk, må merkes som opphavsrettsbeskyttet eller på annen måte som viser at det er knyttet særlige vilkår til viderebruk.

EEAs retningslinjer for viderebruk følger europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor i EU og kommisjonsbeslutning av 12. desember 2011 om viderebruk av Kommisjonens dokumenter.

EEA påtar seg intet juridisk eller erstatningsrettslig ansvar for viderebruk av innhold som er tilgjengelig på dets nettsted.

EEAs logo er EEAs eiendom og er registrert hos World Intellectual Property Organisation (WIPO). Logoen kan viderebrukes av media til journalistiske formål, men all annen bruk krever forutgående samtykke fra EEA. Logoen kan ikke beskjæres eller endres på annen måte enn i henhold til EEAs retningslinjer for visuell identitet. Logoer i ulike formater og på forskjellige språk kan lastes ned fra denne siden.

Spørsmål om viderebruk av innhold på EEAs nettsted kan rettes til copyrights@eea.europa.eu eller til Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 København, tlf. +45 33 36 71 00, faks +45 33 36 71 99.

Geographic coverage

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100