News L-Istati Membri tal-UE jeħtieġu aktar ambizzjoni biex jilħqu l-mira konġunta tal-enerġija rinnovabbli — 13 Feb 2019
Is-sehem ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-użu tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea (UE) rdoppja mill-2005 ’l hawn, iżda dan it-tkabbir beda jonqos f’dawn l-aħħar snin, speċjalment minħabba ż-żieda fil-konsum tal-enerġija u n-nuqqas ta’ progress fis-settur tat-trasport. Ir-rapport il-ġdid tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) juri li jeħtieġ li l-Istati Membri tal-UE jżidu l-isforzi tagħhom biex jilħqu l-mira għall-2020 tal-enerġija rinnovabbli.
News Fl-Ewropa, it-tibdil fil-klima joħloq riskji dejjem aktar severi għall-ekosistemi, għas-saħħa tal-bniedem u għall-ekonomija — 25 Jan 2017
Skont rapport ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ippubblikat illum, minħabba t-tibdil fil-klima, ir-reġjuni ta’ l-Ewropa qegħdin iħabbtu wiċċhom ma’ żieda fil-livelli tal-baħar u ma’ temp aktar estrem, bħal mewġiet tas-sħana, għargħar, nixfiet u maltempati aktar frekwenti u aktar intensi. Ir-rapport jivvaluta l-aħħar tendenzi u previżjonijiet dwar it-tibdil fil-klima u l-impatti tiegħu fl-Ewropa kollha u jsib li strateġiji ta’ adattament, politiki u miżuri aħjar u aktar flessibbli ser ikunu kruċjali biex jitnaqqsu dawn l-impatti.
Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina