Tā kā lauksaimnieki pārvalda gandrīz pusi no ES zemes platības, lauksaimniecības nozare ir galvenais Eiropas vides slodzes avots. Pēdējo piecu dekāžu laikā Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika (CAP), kas veido apmēram pusi no ES budžeta, ir veicinājusi šīs nozares arvien lielāku intensifikāciju tāpat, kā to darījusi pasaules ekonomikas pieaugošā globalizācija.

Tā rezultātā lauksaimniecības nozare ir atbildīga par lielu daļu virszemes ūdeņu un jūru piesārņošanu ar barības vielām, par bioloģiskās daudzveidības zudumu un par pesticīdu atliekām gruntsūdenī. CAP reformas 1990-os gados un pasākumi, ko veic pati nozare, ir devuši dažus uzlabojumus, bet vajag vairāk, lai līdzsvarotu lauksaimniecisko ražošanu, lauku attīstību un vidi.

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100