Poliittista taustaa

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 03.06.2016
Euroopan ympäristöön liittyviin terveysongelmiin kehitetään poliittisia ratkaisuja kansainvälisellä, alueellisella ja kansallisella tasolla. Viimeaikaisissa kansainvälisissä toimintaohjelmissa painopisteenä ovat usein lapset. Monien terveysvaarojen osalta käytännön toteutus on kuitenkin paljon jäljessä politiikasta.

Euroopan alue

Maailman terveysjärjestö (WHO) hyväksyi neljännessä ympäristöterveyttä käsitelleessä ministerikokouksessa vuonna 2004 Euroopan lasten ympäristöterveyssuunnitelman (CEHAPE). WHO vahvisti myös jälleen olevan tarpeen kehittää indikaattoreihin perustuva ympäristöterveystietojärjestelmä ja antoi suosituksia tavoista, joilla kansanterveydenhuollon olisi reagoitava äärimmäisiin säätapahtumiin ja ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin.

Vuonna 2007 WHO:n hallitustenvälisessä puolivälin tarkistuksessa arvioitiin, miten neljännen ministerikokouksen sitoumusten toteuttamisessa on edistytty. Ympäristöterveystietojärjestelmän ensimmäiset tulokset esiteltiin, ja niiden perustalta voitiin arvioida lasten ympäristöterveyden nykytilaa Euroopassa.

Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä vuonna 1992 tehtyyn yleissopimukseen liitetyn vettä ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksyminen merkitsi edistystä YK:n Euroopan talouskomission (ECE) alueeseen kuuluvissa maissa, sillä veteen liittyviä ympäristöterveyskysymyksiä voitiin nyt käsitellä yhtenäisemmin.

Euroopan unioni

Terveys on yksi EU:n kestävän kehityksen strategian painopisteistä. Ympäristön laatua ja yhteyttä ihmisten terveyteen korostetaan EU:n kuudennessa ympäristöohjelmassa.

EU:n pyrkimys rajoittaa ympäristön ihmisten terveydelle aiheuttamia uhia perustuu neljään säädökseen:

  • vesipuitedirektiivi
  • kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä koskeva asetus (REACH)
  • ehdotus direktiiviksi ilman laadun parantamisesta Euroopassa
  • ehdotus puitedirektiiviksi torjunta-aineista.

 

Euroopan ympäristöterveysstrategiassa (2003) ja Euroopan ympäristöterveyssuunnitelmassa vuosille 2004–2010 (2004) mainitaan neljä tärkeintä tautia:

  • lapsuusiän syöpä
  • astma ja allergia
  • keskushermoston vauriot
  • hormonaaliset haittavaikutukset.

 

Ympäristöterveyden kannalta erityisen tärkeää on pyrkiä yhdentämään eurooppalaisia menettelyjä.

Lisätietoja: Euroopan komission ylläpitämä Euroopan ympäristöterveys-sivusto

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100