Kontext politiky

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 03.06.2016
Politické reakce na zdravotní problémy v Evropě, které souvisejí s životním prostředím, se zlepšují na mezinárodní, regionální i národní úrovni. Mezinárodní akční plány z nedávné doby jsou v mnoha případech zaměřeny na děti. U mnoha zdravotních rizik však činy výrazně zaostávají za politikami.

Celoevropský prostor

Světová zdravotnická organizace (WHO) na čtvrté ministerské konferenci o životním prostředí a zdraví přijala Akční plán Evropy pro životní prostředí a zdraví dětí (CEHAPE). WHO rovněž znovu potvrdila potřebnost informačního systému pro životní prostředí a zdraví založeného na ukazatelích a podala doporučení k reakcím v oblasti veřejného zdraví na extrémní povětrnostní jevy a na zdravotní důsledky změny klimatu.

Pokrok v plnění závazků čtvrté ministerské konference byl vyhodnocen mezivládním přezkumem v polovině období (IMR) WHO v roce 2007. Byly představeny první výstupy Informačního systému pro životní prostředí a zdraví (EHIS), které se staly základem pro posouzení současného stavu zdraví a životního prostředí dětí v Evropě.

V zemích regionu Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) se pokrok v integrovaném řešení otázek životního prostředí a zdraví souvisejících s vodou projevil přijetím Protokolu o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice států a mezinárodních jezer z roku 1992.

Evropská unie

Zdraví je jednou z priorit strategie EU pro udržitelný rozvoj. Kvalita životního prostředí a souvislost s lidským zdravím jsou zdůrazněny v šestém akčním programu EU pro životní prostředí (6. EAP).

Základem přístupu EU k omezování environmentálních hrozeb pro lidské zdraví jsou tyto čtyři právní předpisy:

  • rámcová směrnice o vodě,
  • nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH),
  • návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu,
  • návrh rámcové směrnice o pesticidech.

 

Evropská strategie pro životní prostředí a zdraví (2003) a evropský akční plán pro životní prostředí a zdraví na období 2004–2010 (2004) obsahují čtyři prioritní choroby:

  • zhoubné nádory u dětí,
  • astma a alergie,
  • poruchy nervového vývoje,
  • narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí.

 

Pro životní prostředí a zdraví mají zvláštní význam evropské procesy směřující k integraci politik.

Další informace: Evropská domovská stránka pro životní prostředí a zdraví Evropské komise

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100