Szakpolitikai összefüggések

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2016. 06. 03.
A környezethez köthető egészségügyi problémákra Európában, illetve nemzetközi, regionális és nemzeti szinten adott válaszok javulóban vannak. A közelmúlt nemzetközi cselekvési tervei gyakran a gyermekekre összpontosulnak. Számos egészségügyi kockázat esetében azonban a cselekvés elmarad a szakpolitika mögött.

A páneurópai régió

A 2004-ben megtartott Negyedik Környezet és Egészségügyi Miniszteri Konferencián az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elfogadta az európai gyermekek környezeti és egészségügyi cselekvési tervét (CEHAPE). A WHO emellett ismét kimondta azt is, hogy szükség van a mutatókon alapuló környezeti és egészségügyi információs rendszerre, valamint javaslatokat állított össze a szélsőséges időjárási eseményekre és az éghajlatváltozás következményeire adott közegészségügyi válaszokra vonatkozóan.

2007-ben a WHO félidős kormányközi értekezletén (IMR) sor került a negyedik miniszteri konferencián vállalt elkötelezettségek végrehajtásában elért haladás értékelésére. A környezeti és egészségügyi információs rendszer (EHIS) bemutatott első eredményei alapján megszületett az európai gyermekek aktuális egészségi és környezeti állapotának első értékelése.

Az Egyesült Nemzetek Szövetségének Európai Gazdasági Bizottságához tartozó országokban a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és hasznosításáról szóló, 1992. évi egyezményhez csatolt, a vízről és az egészségről szóló jegyzőkönyvben testesült meg a vízhez kötődő környezeti és egészségügyi problémák integrált kezelésének terén elért haladás.

Az Európai Unió

Az egészség egyike az EU fenntartható fejlődésről szóló stratégiájában kiemelten kezelt szempontoknak. A környezet minőségére, annak az emberi egészséggel való kapcsolatára a hatodik környezetvédelmi cselekvési program (6EAP) külön is rávilágít.

Az EU emberi egészséget fenyegető környezeti veszélyekkel szembeni megközelítése a következő négy jogi aktuson alapszik:

  • a vízről szóló keretirányelv,
  • a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet (REACH),
  • a környezeti levegő minőségéről és a Tiszta Levegőt Európának elnevezésű programról szóló irányelvre tett javaslat,
  • a peszticidekről szóló keretirányelvre tett javaslat.

 

Az európai környezeti és egészségügyi stratégiában (2003), illetve a 2004 és 2010 közötti időszakot felölelő európai környezeti és egészségügyi cselekvési tervben (2004) a következő négy betegség kapott elsőbbséget:

  • a gyermekkori rák,
  • az asztma és az allergia,
  • az idegrendszer fejlődési rendellenességei,
  • az endokrin-károsító hatások.

 

A szakpolitikák integrálását célzó európai folyamatok a környezet és az egészség szempontjából különösen nagy jelentőséggel bírnak.

Bővebb felvilágosítás: az Európai Bizottság európai környezettel és egészségüggyel foglalkozó honlapján.

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100