Politika bağlamı

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 03.06.2016
Avrupa'da çevreyle ilgili sağlık hususlarına yönelik politika tepkileri uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeylerde iyileşmektedir. Yeni uluslararası eylem planları genellikle çocuklara odaklanmaktadır. Ancak, sağlığa ilişkin pek çok tehlike için, eylemler politikaların çok gerisinde kalmaktadır.

Pan-Avrupa bölgesi:

2004 yılındaki Dördüncü Bakanlık Çevre ve Sağlık Konferansı'nda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa için Çocuk Çevresi ve Sağlığı Eylem Planı'nı (CEHAPE) kabul etmiştir. DSÖ ayrıca göstergelere dayanan bir çevre ve sağlık bilgi sistemine yönelik ihtiyacı da teyit etmiş ve olağanüstü hava olayları ile iklim değişikliğinin yol açtığı sağlık sonuçlarına yönelik halk sağlığı tepkileri hakkında tavsiyeler geliştirmiştir.

2007 yılında, DSÖ hükümetlerarası dönem ortası değerlendirmesi (IMR), Dördüncü Bakanlık Konferansı'nın hedeflerinin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmiştir. Çevre ve Sağlık Bilgi Sistemi'nin (EHIS) ilk çıktıları sunulmuş ve Avrupa'da çocuk sağlığı ve çevresinin mevcut durumunun bir değerlendirmesi için dayanak noktası oluşturmuştur.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ülkelerinde  1992 Sınırötesi Akarsu ve Uluslararası Göllerin Korunması ve Kullanımına ilişkin Sözleşme'nin Su ve Sağlık Protokolü'nün kabulü suya bağlı çevre ve sağlık hususlarının bütünleşik bir şekilde ele alınmasında ilerleme kaydedilmesini sağlamıştır.

Avrupa Birliği

Sağlık, AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisinin önceliklerinden biridir. Çevre kalitesi ve insan sağlığıyla ilişkisinin AB 6. çevre eylem planında (6ÇEP) altı çizilmiştir.

Dört mevzuat bölümü, AB'nin insan sağlığına ilişkin tehditlerin sınırlandırılmasına yönelik yaklaşımına temel oluşturmaktadır:

  • Su Çerçeve Direktifi
  • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi ve Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanmasına (REACH) ilişkin Tüzük
  • Avrupa için ortam havası kalitesi ve daha temiz havaya ilişkin bir direktif önerisi
  • pestisitlere ilişkin bir çerçeve direktif önerisi.

 

Avrupa Çevre ve Sağlık Stratejisi (2003) ve 2004-2010 Avrupa çevre ve sağlık eylem planının (2004) öncelik verdiği dört hastalık bulunmaktadır:

  • çocuk kanseri
  • astım ve alerji
  • nörogelişimsel bozukluklar
  • endokrin bozucu etkiler.

 

Politikaların bütünleştirilmesini hedefleyen Avrupa süreçleri çevre ve sağlık açısından bilhassa önem taşımaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Çevre ve Sağlık Ana Sayfası

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100