Contextul politicii

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2016-06-03
Răspunsurile politice la problemele de sănătate legate de mediu în Europa la nivel internaţional, regional şi naţional se îmbunătăţesc. Planurile de acţiune internaţionale recente vizează deseori copiii. Totuşi, pentru multe dintre pericolele pentru sănătate, acţiunile rămân mult în urma politicilor.

Regiunea paneuropeană

În cadrul celei de-a patra Conferinţe ministeriale privind mediul şi sănătatea din 2004, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a adoptat planul de acţiune pentru mediul şi sănătatea copiilor pentru Europa (CEHAPE). OMS a reafirmat, de asemenea, necesitatea unui sistem de informaţii despre sănătate şi mediu bazat pe indicatori şi a formulat recomandări privind reacţiile sănătăţii oamenilor la evenimente climatice extreme şi consecinţele schimbărilor climatice asupra sănătăţii.

În 2007, revizuirea interguvernamentală intermediară (RII) a OMS a evaluat progresele realizate în punerea în aplicarea a angajamentelor din cadrul celei de-a patra conferinţe ministeriale. Au fost prezentate primele rezultate ale Sistemului de informare privind mediul şi sănătatea (EHIS), acestea constituind baza unei evaluări a situaţiei actuale a sănătăţii copiilor şi a mediului în Europa.

În ţările partenere ale Comisiei Economice a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa regiunea (CEE-ONU), adoptarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale din 1992, a marcat o evoluţie în abordarea problemelor de mediu şi sănătate legate de apă într-un mod integrat.

Uniunea Europeană

Sănătatea este una din priorităţile Strategiei de Dezvoltare Durabilă a UE. Calitatea mediului şi legătura cu sănătatea umană este evidenţiată în cel de-al 6-lea program de acţiune privind mediul (PAM 6).

Patru acte legislative asigură fundamentul abordării UE a limitării ameninţărilor de mediu asupra sănătăţii umane:

  • Directiva-cadru privind apa
  • Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)
  • propunerea unei directive privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa
  • propunerea unei directive-cadru privind pesticidele.

 

Strategia europeană de mediu şi sănătate (2003) şi Planul de acţiune european privind mediul şi sănătatea 2004-2010 (2004) prevăd patru afecţiuni prioritare:

  • cancerul la copii
  • astmul şi alergia
  • tulburările de dezvoltare neurologică
  • efectele negative asupra funcţiei endocrine.

 

Procesele europene care vizează integrarea politicilor sunt în mod deosebit relevante pentru sănătate şi mediu.

Mai multe informaţii: Pagina de internet europeană privind mediul şi sănătatea a Comisiei Europene

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100