Beleidscontext

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 03-06-2016
Beleid reageert steeds beter op milieugerelateerde gezondheidsproblemen in Europa op internationaal, regionaal en nationaal niveau. Recente internationale actieplannen zijn vaak gericht op kinderen. Voor veel gezondheidsproblemen blijven acties echter achter bij beleid.

De pan-Europese regio

Tijdens de vierde ministeriële conferentie over milieu en gezondheid in 2004, nam de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) het Actieplan Jeugd, Milieu en Gezondheid voor Europa (CEHAPE) aan. WGO bevestigde bovendien opnieuw de behoefte aan een informatiesysteem voor milieu en gezondheid op basis van indicatoren en formuleerde aanbevelingen voor antwoorden met betrekking tot de volksgezondheid op extreme weersomstandigheden en de gezondheidsgevolgen van klimaatverandering.

In 2007 is door de WGO een Intergovernmental Midterm Review (IMR) uitgevoerd waarin werd geëvalueerd in hoeverre de toezeggingen, gedaan tijdens de vierde ministeriële conferentie, zijn geïmplementeerd. De eerste resultaten van het Informatiesysteem Milieu en Gezondheid (EHIS) werden gepresenteerd en vormden de basis voor een analyse van de huidige gezondheidstoestand van kinderen en het milieu in Europa.

In de landen in de regio van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties  (UNECE) markeerde de aanname van het Protocol betreffende water en gezondheid bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren van 1992 een vooruitgang in een geïntegreerde behandeling van aan water gerelateerde milieu- en gezondheidsproblemen.

De Europese Unie

Gezondheid is een van de prioriteiten van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling. Kwaliteit van het milieu en de link met de menselijke gezondheid worden benadrukt in het 6e Milieuactieprogramma van de EU (6EAP).

Vier wetgevingsonderdelen vormen de basis voor de Europese methode voor beperking van milieugerelateerde dreigingen voor de menselijke gezondheid:

  • de Kaderrichtlijn water
  • de wetgeving betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH)
  • het voorstel voor een richtlijn over de kwaliteit van omgevingslucht en schonere lucht voor Europa
  • het voorstel voor een kaderrichtlijn inzake bestrijdingsmiddelen.

 

In de Europese strategie voor milieu en gezondheid (2003) en het Europese actieplan voor milieu en gezondheid 2004–2010 (2004) wordt aan vier ziekten prioriteit gegeven:

  • kanker bij kinderen
  • astma en allergie
  • aandoeningen met betrekking tot neuro-ontwikkeling
  • hormoonverstorende effecten.

 

Europese processen gericht op de integratie van beleid zijn met name relevant voor milieu en gezondheid.

Meer informatie: de homepage voor milieu en gezondheid van de Europese Commissie

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100