seuraava
edellinen
kohdat

EYK:n toiminta

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 13.12.2016
This page was archived on 13.12.2016 with reason: Other (included in the main presentation page)
Euroopan ympäristökeskus tukee ilmastonmuutosta koskevien tietojensa avulla Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoa EU:ssa, EU:n politiikan arviointia ja pitkäaikaisten strategioiden kehittämistä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi ja niihin sopeutumiseksi. EYK:n tiedoissa (tiedot, indikaattorit, arvioinnit, ennusteet) keskitytään kasvihuonekaasupäästöjen kehitykseen ja niitä koskevaan politiikkaan ja toimenpiteisiin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja sopeutustoimiin Euroopassa. EYK:sta tulee kasvihuonekaasuja ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia käsittelevä Euroopan tietokeskus.

Ilmastonmuutosta ja energiaa käsittelevä EYK:n ryhmä johtaa keskuksen tämän alan toimintaa. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä ilmanlaatua ja ilmastonmuutosta käsittelevän Euroopan aihekeskuksen (ETC/ACC) ja EYK:n maaverkoston Eionetin kanssa.

Kasvihuonekaasujen seuranta, laskenta ja raportointi

Kasvihuonekaasupäästöjä koskevalla EYK:n toiminnalla pyritään tukemaan Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoa EU:ssa. Keskeisiä toimintoja ja tuotteita ovat seuraavat:

Vaikutukset ja sopeutuminen

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja niihin sopeutumista koskeva EYK:n työ käsittää seuraavat:

Ennusteet ja skenaariot

EYK tukee myös pitkän aikavälin strategioiden kehittämistä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi ja niihin sopeutumiseksi laatimalla ennusteita ja skenaarioita koskevia tutkimuksia vuosille 2020–2050, muun muassa seuraavia:

 

Ilmastonmuutos on myös yksi EYK:n integroitujen arviointien painopistealueista, erityisesti

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet