seuraava
edellinen
kohdat

Tietoja ilmastonmuutoksesta

Sivu Viimeksi muokattu 03.06.2016
Ilmastonmuutos on yksi suurimmistä ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen kohdistuvista uhista. Ilmastojärjestelmän lämpeneminen on hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan kiistatonta. Havaintojen mukaan keskimääräiset ilman ja meren lämpötilat ovat maailmanlaajuisesti nousseet, lumi ja jää sulavat laajoilta alueilta ja keskivedenkorkeus nousee. On hyvin todennäköistä, että suurin osa lämpenemisestä johtuu ihmisen toiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.

Ilmastonmuutos on tähän mennessä suurin ja laajimmalle ulottuva markkinahäiriö.

Sir Nicholas Stern, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen talouspalvelun päällikkö
ja entinen Maailmanpankin pääekonomisti, 2006

Maapallon keskilämpötila on 150 vuoden aikana noussut 0,8 ºC ja Euroopan keskilämpötila noin 1 ºC. Viimeksi kuluneista 12 vuodesta (1995–2006) 11 kuului maapallon pintalämpötilatiloja koskevien havaintotietojen mukaan 12 lämpimimmän vuoden joukkoon vuoden 1850 jälkeen. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli arvioi, että maailman lämpötilat nousevat edelleen 1,8—4,0 ºC:lla vuoteen 2100 mennessä, ellei päästöjä rajoiteta maailmanlaajuisesti. Tämä merkitsee, että lämpötilan nousu teollistumista edeltävältä ajalta ylittäisi 2 °C. Tämän raja-arvon yläpuolella peruuttamattomat ja mahdollisesti katastrofaaliset muutokset ovat yhä todennäköisempiä. (Lisätietoja)

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nyt nähtävissä, ja niiden ennakoidaan muuttuvan entistä jyrkemmiksi. Äärimmäiset säätapahtumat, kuten helleaallot, kuivuus ja tulvat, todennäköisesti yleistyvät ja voimistuvat. Euroopassa lämpötilat nousevat eniten Etelä-Euroopassa ja arktisella alueella. Sademäärät vähenevät Etelä-Euroopassa ja lisääntyvät pohjoisessa ja luoteessa. Tämä vaikuttaa luonnon ekosysteemeihin, ihmisten terveyteen ja vesivaroihin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset eri talouden aloihin, kuten metsä- ja maatalouteen, matkailuun ja rakentamiseen, ovat pääasiassa kielteisiä. Pohjois-Euroopan maatalousala saattaa hyötyä rajoitetusta lämpötilan noususta.

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä on alennettava merkittävästi, ja tätä koskevia toimintalinjoja onkin hyväksytty.

Tärkeimpiä ihmisen aiheuttamien kasvihuonekaasujen lähteitä ovat seuraavat:

  • fossiilisten polttoaineiden polttaminen sähköntuotannossa, liikenteessä, teollisuudessa ja kotitalouksissa
  • maatalous ja maankäytön muutokset, kuten metsänhävitys
  • kaatopaikat ja
  • teollisten fluorattujen kaasujen käyttö.

 

Vaikka politiikka ja päästöjen vähentäminen ovat tehokkaita, ilmastonmuutosta ei voida kokonaan välttää. Tästä syystä on kehitettävä myös strategioita ja toimia, joilla ilmastonmuutokseen voidaan sopeutua Euroopassa ja varsinkin sen ulkopuolella. Vähiten kehittyneet maat kärsivät ilmastonmuutoksesta eniten, sillä niillä on vähiten taloudellisia ja teknisiä valmiuksia sopeutua siihen.

Permalinks

tallenna toimenpiteet