Landbruget optager næsten halvdelen af EU's jordareal, hvilket gør landbrugssektoren til en af de største kilder til belastningen af Europas miljø. Over de sidste 50 år har Den Europæiske Unions fælles landbrugspolitik  — der tegner sig for omkring halvdelen af EU-budgettet — opmuntret sektoren til at blive mere og mere intensiv, ligesom den stigende globalisering af verdensøkonomien.

Landbrugssektoren er således ansvarlig for en stor del af næringsstofforureningen af overfladevand og have, for faldet i biodiversiteten og for pesticidrester i grundvandet. Reformerne af den fælles landbrugspolitik i 1990’erne har sammen med landbrugssektorens egne foranstaltninger medvirket til visse forbedringer, men flere er påkrævet, hvis der skal bringes balance i landbrugsproduktionen, udviklingen af landdistrikter og miljøet.

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100