следващ
предишен
елементи

Infographic

Видове горива и емисии на парникови газове

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-44-bg
Публикуван 09-11-2016 Последна промяна 27-07-2018
Търсенето на транспорт е тясно обвързано със стопанската активност: в периоди на растеж производството се разраства, транспортират се повече стоки, повече хора пътуват. Въздействието на транспорта върху човешкото здраве, околната среда и климата е тясно свързано с избора на гориво. Вече има чисти източници на енергия, включително електричество, които са практична алтернатива на бензина и дизела. Когато се определя устойчивостта на определен вид източник на енергия, от значение е дължината на пътуванията.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ