Drivstofftyper og klimagassutslipp

Endre språk
Infographic
Prod-ID: INF-44-no
Publisert 09.11.2016 Sist endret 27.07.2018
Topics: , ,
Etterspørselen etter transport er nært forbundet med økonomisk aktivitet: I perioder med vekst øker den økonomisk aktiviteten, noe som medfører at flere varer blir transportert og flere mennesker reiser. Konsekvensene av transport for menneskers helse, miljøet og klimaendringene er tett knyttet til valg av drivstoff. Rene drivstofftyper som elektrisk kraft er allerede tilgjengelig og kan utgjøre et reelt alternativ til bensin og diesel. Reiselengden spiller en viktig rolle i vurderingen av en drivstofftypes egnethet.

Relatert innhold

Based on indicator

Related briefings

Relatert innhold

Relaterte nyheter og artikler

Related publication

Temporal coverage

Dokumenter handlinger