ďalej
späť
body

Infographic

Druhy palív a emisie skleníkových plynov

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-44-sk
Publikované 09. 11. 2016 Posledná zmena 27. 07. 2018
Dopyt po preprave úzko súvisí s hospodárskou činnosťou: v obdobiach rastu sa zvyšuje výkon hospodárstva, prepravuje sa viac tovaru a cestuje viac ľudí. Vplyv dopravy na ľudské zdravie, životné prostredie a zmenu klímy úzko súvisí s výberom paliva. Dnes sú k dispozícii čisté alternatívne palivá vrátane elektriny a môžu vytvoriť životaschopnú alternatívu benzínu alebo nafty. Pri voľbe vhodnosti určitého druhu paliva zohráva úlohu dĺžka cesty.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage