nästa
föregående
poster

Infographic

Bränsletyper och växthusgasutsläpp

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-44-sv
Publicerad 2016-10-07 Senast ändrad 2018-07-27
Efterfrågan på transporter hör nära samman med ekonomisk aktivitet: under tillväxtperioder går den ekonomiska produktionen upp och fler varor transporteras och fler människor reser. Transporternas inverkan på människors hälsa, miljön och klimatförändringarna hör nära samman med valet av bränsle. Rena alternativa bränslen, såsom el, finns redan och kan vara de lämpligaste ersättningarna för bensin och diesel. Resans längd spelar en viktig roll vid bestämningen av bränsletypens lämplighet.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage