nästa
föregående
poster

Transport

I dag utsätts minst en av fem européer för bullernivåer som anses skadliga för hälsan, enligt en rapport från EEA – Europeiska miljöbyrån. Den andelen förväntas öka under de kommande åren.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder