järgmine
eelmine
punktid

Infographic

Kütuseliigid ja kasvuhoonegaaside heide

Muutke keelt
Infographic
Prod-ID: INF-44-et
Avaldatud 2016-09-29 Viimati muudetud 2018-07-27
Transpordinõudlus on tihedalt seotud majandustegevusega: majanduskasvu ajal toodetakse ja veetakse kaupu rohkem ning rohkem sõidavad ka inimesed. Transpordi mõju inimtervisele, keskkonnale ja kliimamuutustele on kasutatava kütusega tihedalt seotud. Juba praegu on olemas ja saab kasutada bensiini ja diislikütuse asemel keskkonnasäästlikke alternatiivkütuseid, näiteks elektrit. Kütuseliigi sobivuse otsustamisel tuleb arvestada ka teekonna pikkusega.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage