nästa
föregående
poster

Copyright

Den information, de handlingar och det material som finns på denna webbplats och som Europeiska miljöbyrån har användarrättigheter för är offentliga och får kostnadsfritt och utan förhandstillstånd vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål, detta under förutsättning att Europeiska miljöbyrån alltid erkänns som den ursprungliga källan till materialet och att innehållets ursprungliga innebörd eller budskap inte förvrängs. Ett sådant erkännande måste stå angivet på varje kopia av materialet. Vidareutnyttjandet av innehåll på Europeiska miljöbyråns webbplats omfattar mångfaldigande, anpassning och/eller spridning av innehållet, oavsett på vilket sätt och/eller i vilket format. För vidareutnyttjandet av vissa uppgifter kan olika villkor gälla. Om så är fallet åtföljs uppgifterna i fråga av en symbol för upphovsrätt eller av ett omnämnande av de särskilda villkoren för dem. Tillståndet som nämns ovan gäller inte för innehåll som tillhandahållits av tredje parter. I det fall upphovsrätten till handlingarna ligger hos en tredje part måste därför tillstånd för mångfaldigande sökas hos upphovsrättsinnehavaren.

Europeiska miljöbyråns policy för vidareutnyttjande följer

Europeiska miljöbyrån frånsäger sig allt ansvar för vidareutnyttjandet av innehåll som finns på dess webbplats.

Europeiska miljöbyråns logotyp är dess egendom och den är registrerad hos Wipo (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten). Logotypen kan mångfaldigas av medierna för journalistiska ändamål, men varje annan användning kräver förhandstillstånd av Europeiska miljöbyrån. Logotypen får inte beskäras eller ändras på något annat sätt än det som utförligt anges i Europeiska miljöbyråns manual om organisationsidentitet. Logotyper i olika format och på olika språk kan laddas ner från denna sida.

Eventuella frågor om vidareutnyttjandet av innehållet på Europeiska miljöbyråns webbplats kan ställas till copyrights@eea.europa.eu eller

Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Köpenhamn
Tfn +45 33 36 71 00
Fax + 45 33 36 71 99

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder