Glede na to, da kmetje upravljajo skoraj polovico površine EU, je kmetijski sektor glavni vir pritiskov na evropsko okolje. V zadnjih petdesetih letih je skupna kmetijska politika Evropske unije – ki porabi približno polovico proračuna EU – spodbudila sektor, naj postane vse intenzivnejši v skladu z naraščajočo globalizacijo svetovnega gospodarstva.

Kmetijski sektor je zato odgovoren za velik del onesnaženja površinskih vod in morij s hranili, izgubo biotske raznovrstnosti in ostanke pesticidov v podtalnici. Reforme skupne kmetijske politike v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in ukrepi, ki jih je sprejel sam sektor, so sicer privedli do nekaterih izboljšanj, vendar je treba storiti več za uravnoteženje kmetijske proizvodnje, razvoja podeželja in okolja.

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100