Prilagajanje podnebnim spremembam

Spremeni jezik

Podnebne spremembe se že dogajajo in pričakujemo lahko, da se bodo nadaljevale: temperature naraščajo, spreminjajo se padavinski vzorci, talita se led in sneg, gladina morja pa raste. Dogodki, povezani z vremenskimi in podnebnimi skrajnostmi, kot so poplave in suše, bodo v številnih regijah čedalje pogostejši in intenzivnejši. Izpostavljenost ekosistemov, gospodarskih sektorjev ter človeškega zdravja in blaginje ter učinki nanje se po Evropi razlikujejo. Čeprav se prizadevanja za zmanjšanje emisij na svetovni ravni kažejo kot učinkovita, so nekatere podnebne spremembe neizogibne, za prilagajanje na njihove učinke pa so potrebni dodatni ukrepi. Več

Key facts and messages

Brskanje kataloga

shranjeno pod:
Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100