naslednji
prejšnji
zadetki

Prilagajanje podnebnim spremembam

Evropa je celina, ki se na svetu najhitreje segreva, podnebna tveganja pa ogrožajo njeno energetsko in prehransko varnost, ekosisteme, infrastrukturo, vodne vire, finančno stabilnost ter zdravje ljudi. Glede na oceno Evropske agencije za okolje (EEA), ki je bila objavljena danes, so številna od teh tveganj že dosegla kritično raven in bi lahko imela zelo hude posledice , če ne bomo hitro ter odločno ukrepali.

Objavljeno: 04.11.2023

V več ocenah agencije EEA je povezava med okoljem in dobrim počutjem zelo jasna. Kljub napredku v zadnjih desetletjih onesnaževanje in druga okoljska tveganja še naprej škodujejo zdravju ljudi v Evropi, medtem ko lahko izboljšanje stanja okolja in ublažitev podnebnih sprememb ustvarita neposredne in posredne koristi za vse v Evropi.

Brskanje kataloga

shranjeno pod: climate change adaptation
Akcije dokumenta