următorul
anteriorul
articole
Știri Riscurile climatice pentru sănătate generate de inundații, secete și calitatea apei necesită acțiuni urgente — 2024-07-01
Potrivit unui raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) publicat astăzi, schimbările climatice agravează inundațiile și secetele și reduc calitatea apei, ceea ce reprezintă o amenințare tot mai mare pentru sănătatea noastră. Pentru a preveni și a reduce impactul sanitar, este nevoie urgentă de accelerarea aplicării și îmbunătățirea coordonării eforturilor depuse de guverne, de autoritățile din domeniul apelor și de profesioniștii din domeniul sănătății.
Știri Octet Stream Europa nu este pregătită să facă față creșterii rapide a riscurilor climatice — 2024-03-11
Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire de pe glob, iar riscurile climatice amenință securitatea energetică și alimentară, ecosistemele, infrastructura, resursele de apă, stabilitatea financiară și sănătatea populației. Potrivit evaluării Agenției Europene de Mediu (AEM), publicate astăzi, multe dintre aceste riscuri au atins deja niveluri critice și, fără acțiuni urgente și decisive, ar putea deveni catastrofale.
Știri Octet Stream Nevoia urgentă de a analiza modalitățile optime de folosire a biomasei în Europa — 2024-01-30
În UE există cereri tot mai mari și contradictorii de folosire a biomasei pentru produse pe bază de biomasă în sectoare precum construcțiile, energia, transporturile, industria mobilei și industria textilă, dar și de păstrare a biomasei pentru ocrotirea naturii și sechestrarea carbonului. Raportul Agenției Europene de Mediu (AEM), publicat astăzi, subliniază nevoia urgentă de a stabili ordinea de prioritate a utilizărilor biomasei, din cauza rolurilor diferite prevăzute pentru biomasă în Pactul verde european și a unui potențial deficit de aprovizionare cu biomasă în viitor.
Știri application/cu-seeme Nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE a scăzut anul trecut, dar sunt încă necesare eforturi accelerate pentru îndeplinirea obiectivelor ambițioase prevăzute pentru 2030 — 2023-12-22
Potrivit estimărilor prezentate în cel mai recent raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) intitulat „Tendințe și proiecții”, publicat astăzi, nivelurile emisiilor de gaze cu efect de seră au scăzut anul trecut în Uniunea Europeană cu două procente, comparativ cu cele înregistrate în 2021. Cu toate acestea, în pofida progreselor înregistrate în ceea ce privește reducerea emisiilor, energia din surse regenerabile și eficiența energetică, raportul avertizează că este necesară întreprinderea, fără întârziere, a unor acțiuni accelerate pentru a atinge obiectivele ambițioase ale UE în materie de climă și energie.
Știri Orașele pot oferi noi oportunități prosumatorilor de energie din surse regenerabile — 2023-05-30
Potrivit unei note de informare a Agenției Europene de Mediu (AEM), publicată astăzi, centrele urbane din Europa oferă cetățenilor posibilitatea de a produce energie din surse regenerabile în calitate de prosumatori. Orașele pot juca un rol esențial în tranziția Europei către un viitor cu emisii scăzute de carbon. Facilitarea prosumului urban poate contribui la accelerarea acestui proces.
Știri Octet Stream Tendințe și previziuni: creștere limitată a emisiilor în UE în contextul redresării post-pandemie și al crizei energetice — 2023-01-10
Conform celui mai recent raport intitulat „Trends and projections” (Tendințe și previziuni) publicat astăzi de Agenția Europeană de Mediu (AEM), emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de energie au crescut în 2021, în special ca urmare a redresării Europei după pandemie. Majoritatea statelor membre ale UE au atins cu succes obiectivele UE în materie de climă și energie pentru 2020, iar în prezent își îndreaptă atenția către neutralitatea climatică, abordând în același timp criza actuală privind aprovizionarea cu energie. Atingerea obiectivelor mai ambițioase în materie de climă și energie pentru 2030 va necesita eforturi anuale mai mult decât duble în ceea ce privește introducerea surselor regenerabile de energie, reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Știri Concurs de fotografie privind impactul schimbărilor climatice și găsirea de soluții pentru acestea — 2021-06-02
Schimbările climatice ne afectează societatea și mediul în multe feluri. Combaterea schimbărilor climatice impune reducerea emisiilor pentru a atenua consecințele cele mai grave, dar și adaptarea la schimbările pe care nu le putem opri. Concursul de fotografie „Climate Change PIX” al Agenției Europene de Mediu (AEM), care începe astăzi, invită participanții să ilustreze schimbările climatice în Europa și reacția noastră la ele.
Știri Troff document Materialele plastice, o amenințare tot mai mare pentru mediu și climă: cum poate Europa să inverseze această tendință? — 2021-01-28
Creșterea continuă a cantității de materiale plastice, impactul lor asupra biodiversității și contribuția lor la schimbările climatice, precum și modul de abordare a acestui fenomen din perspectiva economiei circulare se află de mulți ani pe agenda politică a Uniunii Europene. Pandemia de COVID-19 nu a făcut decât să atragă și mai mult atenția asupra deșeurilor de plastic, cu imagini de măști plutind pe mare și cantități considerabile de echipamente de protecție de unică folosință. În raportul privind economia circulară a materialelor plastice publicat astăzi, Agenția Europeană de Mediu (AEM) analizează necesitatea și potențialul trecerii la o abordare circulară și durabilă a modului în care utilizăm materialele plastice.
Știri Statele membre ale UE trebuie să dea dovadă de mai multă ambiție pentru a-și atinge obiectivul comun în materie de energie din surse regenerabile — 2019-01-10
Ponderea surselor regenerabile în totalul energiei consumate în Uniunea Europeană (UE) s-a dublat față de anul 2005, însă această creștere a încetinit în ultimii ani, în special ca urmare a consumului sporit de energie și a lipsei de progrese în sectorul transporturilor. Noul raport al Agenției Europene de Mediu (AEM) arată că statele membre trebuie să-și intensifice eforturile pentru a îndeplini obiectivul legat de energia din surse regenerabile stabilit pentru anul 2020.
Știri Schimbările climatice reprezintă un factor de risc din ce în ce mai mare pentru ecosisteme, sănătatea oamenilor și economie în Europa — 2017-01-25
Regiunile Europei se confruntă cu creșterea nivelului mărilor și condiții meteorologice mai extreme, cum ar fi valuri de căldură, inundații, perioade de secetă și furtuni mai frecvente și mai intense, cauzate de schimbările climatice, conform raportului Agenției Europene de Mediu, publicat astăzi. Raportul evaluează ultimele tendințe și previziuni în ceea ce privește schimbările climatice și impactul acestora pe teritoriul Europei și susține că utilizarea unor strategii, politici și măsuri de adaptare mai flexibile va deveni critică pentru a atenua acest impact.
Știri Octet Stream Vino să devii agent de spionaj ca să protejezi mediul într-o bandă desenată — 2008-04-30
Copiii pot învăţa acum în ce mod pot ocroti mediul înconjurător, urmărindu-i pe eco-răufăcătorii de pe noul site web al “eco-agenţilor” al Agenţiei Europene pentru Mediu, disponibil în 24 de limbi.

Permalinks

Acţiuni asupra documentului